Vedtatte veinavn

Kommunestyre har behandla sak 12/2023 i møte den 09.02.2023

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

I medhold av matrikkellova § 21 og Lov om stadnamn § 5 vedtar kommunestyre følgende adressenavn:

Høgevardstien

Behandling

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av matrikkellova § 21 og Lov om stadnamn § 5 vedtar kommunestyre følgende adressenavn:

 Høgevardstien

 

Vedtak om veinavn er endelig og kan ikke påklages.

Skrivemåten av veinavn kan i henhold til lov om Stadnamn § 10 påklages av offentlige organ og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefrist er 3 uker.

 

Vedtatte veinavn
Vedtatte veinavn
Vedtatte veinavn
Annehullveien
Aureveien
Bakkelia
Bakken
Bekkelia
Bekkemyrhøgda
Bergliveien
Bjertneskroken
Bjøremoen
Bjøreskogveien
Bjørøya
Blåmeisveien
Bortigardtunet
Bottolvsgardslia
Bratterudveien
Breivikveien
Brennaveien
Brennbråtan
Brennkollveien
Brinken
Briskåsveien
Bukkespranget
Byåsen
Bønipa
Bøseterveien
Bøsetra fjellandsby
Dalstasjonsveien
Dammanmyra
Damtjennåsveien
Djupsjøveien
Dokkbakken
Elgedalen
Evenstad
Fagernesfeltet
Finnerudlia
Finnerudskogen
Finnerudveien
Fiskebekkveien
Fiskerlyveien
Fjellheimveien
Fjellhvilveien
Fjellvåkveien
Flaglia
Flagseterstien
Flata
Flathusåsen
Flatinveien
Fossekallveien
Fosslisetermyra
Fossliseterveien
Fossliveien
Framgardsveien
Fram-Grimeliveien
Fuglemyra
Fyranflagveien
Fyranvatnet
Gamle bygdeveien
Gamle Fjellhvilveien
Gamle Haugerudveien
Gamle Norefjellveien
Gjellemyran
Glasrudskogen
Glesnegutua
Glesnehøgda
Glessjøveien
Golbergsetra
Granboveien
Granfeltet
Granmeisveien
Grasvika
Grautaråsveien
Grimeliveien
Gråbergliveien
Gulmyråsveien
Gunnarsteinveien
Gutterudveien
Gørrmyrveien
Gåranveien
Hagaliveien
Hallen
Halsteinsplassen
Handklevassveien
Hanserudveien
Haslerudodden
Haslerudseterveien
Haugerudkleiva
Haugerudveien
Hauglia
Haugstupveien
Havikveien
Heiaveien
Heimsetertjennveien
Heimseterveien
Hellerudveien
Henålia
Heringrudveien
Hervik
Hesliveien
Hestetjennveien
Heståsen
Holløkveien
Hovdeveien
Hovdeåsen
Hukseterveien
Huldrakollstien
Høgevard
Høgevardstien
Høglivollen
Hølseterveien
Håkonsrud
Inngjerdingsmyra
Jobuveien
Jokerudveien
Jonbråtan
Juvbekkveien
Juvseterveien
Karlemyrhallane
Katrineplassveien
Kittilsbråtaveien
Kittilsmyrveien
Klemmedalsveien
Klokkerplassen
Kringsjåvegen
Kroktjennveien
Krøderfjordveien
Krøraveien
Kvenneplassveien
Langlia
Leiken
Leinesetra
Leirseterstien
Leirskvenneveien
Leirsplassen
Leppejuvstien
Lia
Libekkveien
Lirypeveien
Luteveien
Lyngveien
Lågebekklia
Maurlidalen
Medrudveien
Mesteråsveien
Midtre Bukkespranget
Midtre Flagveien
Midtre Fossliseteråsen
Midtre Glesnemoen
Midtre Glesnetangen
Midtre Huldrakollveien
Midtre Sundvollia
Midttunet
Midtveien
Mortenvannsveien
Mysutjennveien
Nedre Bjertnesveien
Nedre Breivikveien
Nedre Bukkespranget
Nedre Bølingodden
Nedre Flagveien
Nedre Fossliseteråsen
Nedre Glesnemoen
Nedre Glesnetangen
Nedre Hammarveien
Nedre Hovdekollen
Nedre Huldrakollveien
Nedre Norelia
Nedre Rikhaugen
Nedre Rudsveien
Nedre Skinnesveien
Nedre Sundvollia
Nedre Svendplassen
Nedre Tørkopplia
Nordafortunet
Nordgardsveien
Nordliveien
Nordre Bøseterlia
Nordre Damtjennhaugen
Nordre Snersrud fjordvei
Norefjell alpingrend
Norefjellstua
Norefjelltunet
Norefjellveien
Norefriveien
Norehammarbakken
Norehammarlia
Norelunden
Noreseterstien
Norestrand
Nygårdsveien
Olavsbråtan
Olberg
Olbergsmoen
Olbergsletta
Omliveien
Ormerudveien
Orrelia
Puttanseterveien
Radeleveien
Redalen
Reiersmyrveien
Ringnesmoen
Ringnesveien
Rishovdmarka
Rishovdtjennveien
Rudskroken
Rundskogen
Runningen
Råaråsen
Råenskogen
Salsteinodden
Sandmoen
Sandumlia
Sigdalstjennveien
Skalpeliveien
Skalpelivollen
Skaugumveien
Skinnesmoen
Skinnesstøa
Skinnessundbakken
Skinnestoppen
Skogvollveien
Skulkarås
Skvalparudveien
Slentaveien
Slettemoen
Slevikveien
Slåttemyrveien
Snersrudseterveien
Snippen
Snøspurvveien
Soknedalsskogen
Solbakken
Solliseterveien
Steinsrudveien
Storåsveien
Stryken
Strykhøgda
Strykmyra
Støa
Sundebakken
Sundhov
Sundvollhovet
Sundvollkroken
Sundåsveien
Surtebergveien
Svanetjennveien
Svartekroken
Svarthammarveien
Svarttjennveien
Svingen
Sværi
Sømoseterveien
Søre Bøseterlia
Søre Damtjennhaugen
Søre Skulkarås
Sønnafortunet
Søretjennveien
Tiurveien
Tjennsmyr
Tranga
Tretjennveien
Tryterud
Trytetjennveien
Tyristubben
Tømmeråsen
Tørkopplia
Tårnfalkveien
Ungbirkveien
Utsikten
Vardefjellveien
Vassendrudeiet
Veikåkerveien
Vemreveien
Vengardslia
Vengardsveien
Vesletunet
Vestafortunet
Vestsideveien
Vidsynveien
Vollanveien
Ølløkmyra
Ørgenvikveien
Ørtesvatnet
Østenseterveien
Øvre Bjertnesveien
Øvre Bølingodden
Øvre Flagveien
Øvre Fossliseteråsen
Øvre Glesnemoen
Øvre Glesnetangen
Øvre Glesneveien
Øvre Hammarveien
Øvre Hovdekollen
Øvre Huldrakollveien
Øvre Noreveien
Øvre Norelia
Øvre Rikhaugen
Øvre Rudsveien
Øvre Skinnesveien
Øvre Sundvollia
Øvregrenda
Åsheimveien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klageadgang

Vedtak om adressenavn er endelig og kan ikke påklages.

Skrivemåten av stedsnavn kan, i henhold til lov om Stadnamn § 10, påklages av offentlige organ og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagen skal være skriftlig og grunngitt. Klage sendes til: Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund eller pr. e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no