Samfunnshus, øvrige lokaler og skole

I Krødsherad kommune er det to barneskoler og en ungdomsskole. De er fordelt slik at en skole er plassert på Krøderen fordelt på barne - og ungdomstrinnet, og en barneskole ligger på Noresund. Ved hver skole ligger det gymsaler/samfunnshus som kan lånes eller leies ut. 

Det er Krødsherad kommune som har ansvaret for utleie, i forbindelse med disse lokalene er det også en kafè (Noresund) og en *lillesal (Krøderen), som kan leies i forbindelse med leie av gymsalen, eller lokalene kan leies hver for seg. 

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager, men det forutsettes at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Skole leies kun ut på ukedager, ved leie/lån av skolelokalet så må rektor ved den skolen det gjelder kontaktes. 

* Lillesalen på Krøderen Samfunnshus er nå forbeholdt brukt til skoleformål. 

Ved leie av samfunnshus kan du via Asvo Modum leie duker til ditt arrangement. Se mer informasjon her

Skjema for leie av samfunnshus

Våre elektroniske skjemaer er under arbeid. Du kan i mellomtiden benytte nedenstående skjema, som du kan printe ut for utfylling.

Utfylte skjemaer kan sendes pr post: Krødsherad kommune, 3536 Noresund, eller via e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

 

 

(Festarrangement som er tilgjengelig for alle eller en bestemt invitert gruppe mot betaling)
 
 
  
 
 

 

 

 

Priser for leie av samfunnshusets lokaler

Prisene er vedtatt av kommunestyret. Dette er en oversikt over gjeldende priser fra 01.01.2020.

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

 

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Utleie til personer som driver kommersiell aktivitet f.eks trimgrupper som tar betalt av utøvere, skal betale 400,- per gang. Dette dekker renhold, og utgifter til bygg.

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

Melding om arrangement til DRBV

Ved enkelte store arrangementer må det meldes fra til Drammensregionens Brannvesen IKS. Arrangementer som skal meddeles brannvesenet må meldes inn minst to uker før arrangementet. 

Ved spørsmål vedrørende ovenstående må brannvesenet kontaktes, kontaktinfo finner du her

Her finner du skjema for melding om arrangement

Her finner du skjema for melding om overnatting

Øvrige skjemaer finner du her

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund