Leie av skolelokaler

I Krødsherad kommune er det to barneskoler og en ungdomsskole. De er fordelt slik at en skole er plassert på Krøderen fordelt på barne - og ungdomstrinnet, og en barneskole ligger på Noresund. 

Skolelokaler leies kun ut på ukedager, ved leie/lån av skolelokalet så må rektor ved den skolen det gjelder kontaktes. 

Pris ved leie av skolelokaler

Pris ved leie av skolelokaler
Lokale Kveldsutleie ukedager Heldagsutleie (man-fre) Helgeutleie
Skolelokaler (pris pr rom) 200 kr ingen utleie Ingen utleie