Leie av samfunnshus

I krødsherad har vi 2 samfunnshus med tilhørende gymsal, ett på Noresund og ett på Krøderen. I forbindelse med ny skolestruktur og at barneskolene er slått sammen med beliggenhet på Krøderen, så leies ikke Krøderen samfunnshus ut, lokalet benyttes nå til skoledrift. 

Det er Krødsherad kommune som har ansvaret for utleie, i forbindelse med disse lokalene er det også en kafè (Noresund) og en *lillesal (Krøderen), som kan leies i forbindelse med leie av gymsalen, eller lokalene kan leies hver for seg. 

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager, men det forutsettes at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Skole leies kun ut på ukedager, ved leie/lån av skolelokalet så må rektor kontaktes. 

* Lillesalen på Krøderen Samfunnshus er nå forbeholdt brukt til skoleformål. 

Ved leie av samfunnshus kan du via Asvo Modum leie duker til ditt arrangement. Se mer informasjon her

Utleie til personer som driver kommersiell aktivitet f.eks trimgrupper som tar betalt av utøvere, skal betale 400,- per gang. Dette dekker renhold, og utgifter til bygg.

Ved leie av kommunens lokaler så forventes det at leietager setter seg inn i retningslinjer, reglement for utleie.

Skjema for leie av samfunnshus

Våre elektroniske skjemaer er under arbeid. Du kan i mellomtiden benytte nedenstående skjema, som du kan printe ut for utfylling.

Utfylte skjemaer kan sendes pr post: Krødsherad kommune, 3536 Noresund, eller via e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no.

 

 

(Festarrangement som er tilgjengelig for alle eller en bestemt invitert gruppe mot betaling)
 
 
  
 
 

 

 

 

Priser for leie av samfunnshusets lokaler

Prisene er vedtatt av kommunestyret. Dette er en oversikt over gjeldende priser fra 01.01.2020.

Priser for leie av samfunnshus fra 2020
Lokalet Kveld pr.døgn
Noresund samfunnshus (Kjøkken, veslesal og storesal) 1000,- 1600,-
Noresund samfunnshus (Kjøkken og veslesal) 600.- 1200.-
Krøderen samfunnshus (Kjøkken og storesal) 800,- 1400,-

 

Innenbygds lag, foreninger og humanitære org, får leie gratis på ukedager. Dette forutsetter at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.

Utleie til personer som driver kommersiell aktivitet f.eks trimgrupper som tar betalt av utøvere, skal betale 400,- per gang. Dette dekker renhold, og utgifter til bygg.

Krødsherad kommune leier kun ut til et arrangement pr helg

** Veslesalen på Krøderen brukes som skolelokale og leies ikke ut.

Melding om arrangement til DRBV

Ved enkelte store arrangementer må det meldes fra til Drammensregionens Brannvesen IKS. Arrangementer som skal meddeles brannvesenet må meldes inn minst to uker før arrangementet. 

Ved spørsmål vedrørende ovenstående må brannvesenet kontaktes, kontaktinfo finner du her

Her finner du skjema for melding om arrangement

Her finner du skjema for melding om overnatting

Øvrige skjemaer finner du her

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester