Åpningstider for kommunale tjenester sommeren 2024

Gjennom sommeren er det avvikende åpningstider for flere kommunale tjenester. Ved behov for kontakt med en av våre saksbehandlere og/eller andre kommunale tjenester, anbefaler vi at du avtaler møte på forhånd, på grunn av ferieavvikling og redusert bemanning i sommer. Se oversikt under. 

Kommunehuset

 • Åpent fra kl.09:00 – 14:00 gjennom sommeren.
 • På grunn av ferieavvikling anbefaler vi at det avtales møter med saksbehandler på forhånd.
 • Kommunens epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens sentralbord: 32 15 00 00 i åpningstiden.

Oversikt over viktige telefonnummere utenom ordinær åpningstid

Kontaktinformasjon til kommunens ansatte

Noresund svømmehall

 • Noresund svømmehall holder sommerstengt fra fredag 14.juni.

Informasjon om Noresund svømmehall

Krødsherad skole

 • Siste skoledag før ferien er 20.06.2024
 • Første skoledag etter ferien er 19.08.2024
 • 2 - 10.trinn møter kl. 08:30 den 19.august
 • 1.trinn møter kl. 09:00 den 19.august

Skoleruta for skoleåret 2024/2025 Krødsherad skole

Informasjon om Krødsherad skole

SFO Krødsherad skole

 • SFO er heldagsåpent etter behov frem til SFO blir feriestengt i 3 uker – uke 29, 30 og 31. Husk påmelding.

Årsplan for SFO 2023/2024

Skolerute for SFO 2024/2025

Informasjon om SFO Krødsherad skole

Noresund barnehage

 • Feriestengt uke 29, 30 og 31
 • Barnehagen åpner igjen den 05.08.2024
 • Planleggingsdag tirsdag 13.08.2024 – barnehagen er stengt.

Barnehageruta for barnehageåret 2024/2025

Informasjon om Noresund barnehage

Krøderen barnehage

 • Krøderen barnehage holder stengt i ukene 29, 30 og 31.
 • Planleggingsdag 06.08.2024
 • Nytt barnehageår begynner den 06.08.2024

Barnehageruta for barnehageåret 2024/2025

Informasjon om Krøderen barnehage

Krødsherad frivilligsentral

 • Feriestengt uke 28, 29, 30 og 31

Informasjon om Krødsherad frivilligsentral.

Fysioterapi

 • Kommunal fysioterapi v/ Joanna Chomik er feriestengt uke 28, 29, 30 og 31

Informasjon om fysioterapi i Krødsherad

Privat fysioterapi

 • Fysioterapeut Odd Ramstad har ferie fra 8.juli til 26.juli. Instituttet holder stengt frem til Odd er tilbake. 
 • Fysioterapeut Hans Erik Johnsen er ikke tilstede før tidligst 05.08. 

Informasjon om privat fysioterapi

Ergoterapi, syn- og hørsel kontakt og demensomsorg

 • Feriestengt uke 28, 29 og 30 

Informasjon om ergoterapi

Informasjon om syn- og hørselkontakt

Informasjon om demensomsorg

Helsestasjon

 • Helsestasjon er stengt 24. juli -14. august. Tilgjengelig på telefon.

Informasjon om helsestasjon

Flyktningtjenesten

 • Stengt uke 29

Se informasjon om flyktningtjenesten på kommunens nettside 

Rus- og psykiatritjenesten

 • Åpent alle uker, men begrenset tilgjengelighet. Ta kontakt for videre informasjon.

Se informasjon om tjenesten på kommunens nettside

NAV Krødsherad

I perioden 1.7.24 til og med 2.8.24 har vi i Krødsherad / Norefjellsporten kun åpent for drop-inn på torsdager mellom 12-14.

Se informasjon på nettsiden til NAV Midt-Buskerud

Frisklivssentralen:

 • Stengt uke 28 og 29

Noresund legekontor

 • Telefontid/besøkstid fra 08:30-11:30 og 12:30-15:00 
 • Noe redusert kapasitet på grunn av ferieavvikling.
 • Ved behov for lege utenom åpningstid ring legevakt på tlf 116117.
 • Ved akutt livstruende skade ring 113.

Se informasjon om legekontoret på kommunens nettside

Krødsherad tannklinikk 

Informasjon om Krødsherad tannklinikk

Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune har tilbud om tannlegevakt i helger og på helligdager.  Ta kontakt med den tannlegevakten som er lokalisert nærmest deg.

Nyttig informasjon

Hallingdal Renovasjon: 

 

I oversikten under finner du viktige telefoner og telefonnummer ved akutt hjelp utenom ordinære åpningstider. 

Legevakt - Øyeblikkelig hjelp 
Noresund Legekontor (dagtid 8-15)32 15 09 00
Legevakt116117
Medisinsk nødmeldetjeneste113
  
Brann 
Brannvarsling110
Drammensregionens brannvesen IKS32 04 44 00
  
Politi 
Politi02800
Nødnummer112
  
Teknisk vakttelefon vann og avløp95161682
  
Veterinær 
Midtfylke veterinærtjeneste (trykk på linken) 
  
E-verk 
Krødsherad everk32 14 94 77
  
Akutte tjenester 
Alarmtelefonen for barn og unge116111

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester