Demensomsorg

God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Fakta om demens

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen. 

Typiske symptomer kan være: 

 • Nedsatt korttidshukommelse. 
 • Vanskelig å finne igjen ting. 
 • Leter etter ord. 
 • Forvirring av tid og sted. 
 • Forandringer i både humør og væremåte. 
 • Mindre initiativ og engasjement. 
 • Problemer med å lære nye ting. 
 • Problemer med praktiske gjøremål. 
Dette kan demenskoordinator bistå med
 • Bistå fastlegene med utredning av demenssykdom. 
 • Komme på hjemmebesøk. 
 • Kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker. 
 • Gi informasjon om hva demens er. 
 • Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd bedre hverdagsmestring. 
 • Tilby koordinering og oppfølging. 
 • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet. 
 • Være til støtte for de som er berørt og trenger noen å prate med. 

Ved mistanke om demens eller kognitiv svikt, ta kontakt med fastlegen eller kommunens demenskoordinator for råd og oppfølging.  

Kontaktinfo

Martine Eriksen
Demenskoordinator
E-post
Mobil 91 24 10 88