Demensomsorg

God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Demensomsorg - kommunale tilbud

Kommunale tilbud

Vi forsøker kontinuerlig å skape gode tilbud og tjenester for personer med demens og deres pårørende. Dette kan i noen tilfeller være svært krevende og vanskelig, da tjenestene må tilpasses den enkeltes behov og situasjon, og må revurderes ettersom behovene endres.

Her er en oversikt over hvilke tjenester Krødsherad kommune har å tilby:

 • Demenskor høsten 2023 i samarbeid med Sigdal kommune. Les mer om demenskor på kommunens nettside.
 • Pårørendeskole høsten 2023 i samarbeid med Sigdal kommune. Mer informasjon om dette kommer.
 • Hukommelsesteam. Les om hukommelsesteam på kommunens nettside.
 • Dagsenter for personer med demens på Kryllingheimen. Ta kontakt med demenskoordinator for mer informasjon.
 • Avlastning/korttidsopphold på institusjon og avlastning i hjemmet (under utvikling. Ta kontakt med demenskoordinator Martine Eriksen for mer informasjon).
 • Fritidskontakt. Ta kontakt med saksbehandler Kari Moen for mer informasjon.
 • Langtidsplass på institusjon. Ta kontakt med demenskoordinator Martine Eriksen for mer informasjon.
Fakta om demens

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen. 

Typiske symptomer kan være: 

 • Nedsatt korttidshukommelse. 
 • Vanskelig å finne igjen ting. 
 • Leter etter ord. 
 • Forvirring av tid og sted. 
 • Forandringer i både humør og væremåte. 
 • Mindre initiativ og engasjement. 
 • Problemer med å lære nye ting. 
 • Problemer med praktiske gjøremål. 
Dette kan demenskoordinator bistå med
 • Bistå fastlegene med utredning av demenssykdom. 
 • Komme på hjemmebesøk. 
 • Kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker. 
 • Gi informasjon om hva demens er. 
 • Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd bedre hverdagsmestring. 
 • Tilby koordinering og oppfølging. 
 • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet. 
 • Være til støtte for de som er berørt og trenger noen å prate med. 

Ved mistanke om demens eller kognitiv svikt, ta kontakt med fastlegen eller kommunens demenskoordinator for råd og oppfølging.  

Kontaktinfo

Martine Eriksen
Demenskoordinator
E-post
Mobil 91 24 10 88
Kari Moen
Saksbehandler omsorg
E-post
Mobil 46 50 09 89