Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Krødsherad Kommune. Dette gjelder familiene som helhet. Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans melle de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen.

Flyktningtjenesten har også saksbehandleransvar for introduksjonsprogrammet etter "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere"

Kontaktinfo

NAV Midt-Buskerud
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefax: 31029251

Åpningstider

Ring Tlf: 55553333 eller send en mail til nav.krodsherad@nav.no for å avtale møte.

 

 

Adresse

Nedre Rudsvei 13

3536 Noresund

Nav har nå midlertidige lokaler i 2.etasje på gamle lensmannsgården.