Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Krødsherad Kommune. Dette gjelder familiene som helhet. Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans mellom de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen.

Flyktningtjenesten har også saksbehandleransvar for introduksjonsprogrammet etter "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere"

Informasjon om ukrainske flyktninger og beredskap

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Nina Engh Olsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 90 04 78 04