Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Krødsherad Kommune. Dette gjelder familiene som helhet. Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans mellom de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen.

Flyktningtjenesten har også saksbehandleransvar for introduksjonsprogrammet etter "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere"

Informasjon om ukrainske flyktninger og beredskap

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester

 

Nina Engh Olsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 90 04 78 04