Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Krødsherad Kommune. Dette gjelder familiene som helhet. Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans melle de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen.

Flyktningtjenesten har også saksbehandleransvar for introduksjonsprogrammet etter "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere"

Kontaktinfo

Nav
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefax: 31029251

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag.

Kl. 10:00 - 14:00

 

 

Adresse

Kryllingheimen

3536 Noresund

Nav har nå midlertidige lokaler i 2.etasje på gamle lensmannsgården.