Syn- og hørselskontakt

Ved nedsatt syn eller hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Syn - og hørselskontakt er en kommunal kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral, i forhold til å få innvilget hjelpemidler. Syn - og hørselskontakten kartlegger behov, søker om hjelpemidler og gir opplæring.

  • Dersom du skal søke om ett syns hjelpemiddel, må du ha dokumentasjon fra en optiker. 
  • Dersom du skal søke om ett hørsels hjelpemiddel, må du ha dokumentasjon fra en Audiolog (Øre-nese-hals-lege)

Kontaktinformasjon

Du kan også ta direkte kontakt med kommunens syn- og hørselskontakt Martine Eriksen på telefon: 91241088, for mer informasjon. 

Kontaktinfo

Martine Eriksen
Syn - og hørselskontakt
E-post
Mobil 91 24 10 88