Åpningstider for kommunale tjenester sommeren 2023

Gjennom sommeren er det avvikende åpningstider for flere kommunale tjenester. Ved behov for kontakt med en av våre saksbehandlere og/eller andre kommunale tjenester, anbefaler vi at du avtaler møte på forhånd, på grunn av ferieavvikling og redusert bemanning i sommer. Se oversikt under. 

Kommunehuset

 • Åpent fra kl.09:00 – 14:00 gjennom sommeren.
 • På grunn av ferieavvikling anbefaler vi at det avtales møter med saksbehandler på forhånd.
 • Kommunens epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens sentralbord: 32 15 00 00 i åpningstiden.

Oversikt over viktige telefonnummere utenom ordinær åpningstid

Kontaktinformasjon til kommunens ansatte

Informasjon om valg – tidligstemming og forhåndsstemming

Noresund svømmehall

 • Noresund svømmehall holder åpent frem til fredag 16.juni.

Informasjon om Noresund svømmehall

Helsestasjon

 • Helsestasjon er stengt i uke 30

Informasjon om helsestasjon

Krødsherad skole

 • Siste skoledag før ferien er 16.06.2023
 • Første skoledag etter ferien er 17.08.2023
 • 2 - 10.trinn møter kl. 08:30 den 17.august
 • 1.trinn møter kl. 09:00 den 17.august

Skoleruta for skoleåret 2023/2024 Krødsherad skole

Informasjon om Krødsherad skole

SFO Krødsherad skole

 • SFO er heldagsåpent etter behov frem til SFO blir feriestengt i 3 uker – uke 29, 30 og 31. Husk påmelding.

Årsplan for SFO 2022/2023

Informasjon om SFO Krødsherad skole

Noresund barnehage

 • Feriestengt uke 29, 30 og 31
 • Barnehagen åpner igjen den 07.08.2023 
 • Planleggingsdag den 14.08.2023.

Barnehageruta for barnehageåret 2023/2024

Informasjon om Noresund barnehage

Krøderen barnehage

 • Krøderen barnehage holder stengt i ukene 29, 30 og 31.
 • Det er planleggingsdag den 07.08.2023
 • Nytt barnehageår begynner den 08.08.2023

Barnehageruta for barnehageåret 2023/2024

Informasjon om Krøderen barnehage

Krødsherad frivilligsentral.

 • Feriestengt uke 26
 • Feriestengt uke 29-31. 

Informasjon om Krødsherad frivilligsentral.

Fysioterapi

 • Feriestengt uke 27 og 28

Informasjon om fysioterapi i Krødsherad

Noresund legekontor

 • Stengt uke 29.
 • Flå legekontor har bakvakt i uke 29, ved øyeblikkelig hjelp mellom 08.30 og 15.00 ring tlf: 32053627.
 • Ved behov for lege utenom åpningstid ring legevakt på tlf 116117.
 • Ved akutt livstruende skade ring 113.

Krødsherad tannklinikk 

 • Krødsherad tannklinikk holder stengt i ukene 29, 30, 31 og 32.

Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune har tilbud om tannlegevakt i helger og på helligdager. Ta kontakt med den tannlegevakten som er lokalisert nærmest deg.

Informasjon om Krødsherad tannklinikk

Nyttig informasjon

 

Hallingdal Renovasjon: 

I oversikten under finner du viktige telefoner og telefonnummer ved akutt hjelp utenom ordinære åpningstider. 

Legevakt - Øyeblikkelig hjelp  
Noresund Legekontor (dagtid 8-15) 32 15 09 00
Legevakt 116117
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
   
Brann  
Brannvarsling 110
Drammensregionens brannvesen IKS 32 04 44 00
   
Politi  
Politi 02800
Nødnummer 112
   
Teknisk vakttelefon vann og avløp 95161682
   
Veterinær  
Midtfylke veterinærtjeneste (trykk på linken)  
   
E-verk  
Krødsherad everk 32 14 94 77
   
Akutte tjenester  
Alarmtelefonen for barn og unge 116111