Åpningstider for kommunale tjenester sommeren 2023

Gjennom sommeren er det avvikende åpningstider for flere kommunale tjenester. Ved behov for kontakt med en av våre saksbehandlere og/eller andre kommunale tjenester, anbefaler vi at du avtaler møte på forhånd, på grunn av ferieavvikling og redusert bemanning i sommer. Se oversikt under. 

Kommunehuset

 • Åpent fra kl.09:00 – 14:00 gjennom sommeren.
 • På grunn av ferieavvikling anbefaler vi at det avtales møter med saksbehandler på forhånd.
 • Kommunens epostadresse er: post@krodsherad.kommune.no
 • Kommunens sentralbord: 32 15 00 00 i åpningstiden.

Oversikt over viktige telefonnummere utenom ordinær åpningstid

Kontaktinformasjon til kommunens ansatte

Informasjon om valg – tidligstemming og forhåndsstemming

Noresund svømmehall

 • Noresund svømmehall holder åpent frem til fredag 16.juni.

Informasjon om Noresund svømmehall

Helsestasjon

 • Helsestasjon er stengt i uke 30

Informasjon om helsestasjon

Krødsherad skole

 • Siste skoledag før ferien er 16.06.2023
 • Første skoledag etter ferien er 17.08.2023
 • 2 - 10.trinn møter kl. 08:30 den 17.august
 • 1.trinn møter kl. 09:00 den 17.august

Skoleruta for skoleåret 2023/2024 Krødsherad skole

Informasjon om Krødsherad skole

SFO Krødsherad skole

 • SFO er heldagsåpent etter behov frem til SFO blir feriestengt i 3 uker – uke 29, 30 og 31. Husk påmelding.

Årsplan for SFO 2022/2023

Informasjon om SFO Krødsherad skole

Noresund barnehage

 • Feriestengt uke 29, 30 og 31
 • Barnehagen åpner igjen den 07.08.2023 
 • Planleggingsdag den 14.08.2023.

Barnehageruta for barnehageåret 2023/2024

Informasjon om Noresund barnehage

Krøderen barnehage

 • Krøderen barnehage holder stengt i ukene 29, 30 og 31.
 • Det er planleggingsdag den 07.08.2023
 • Nytt barnehageår begynner den 08.08.2023

Barnehageruta for barnehageåret 2023/2024

Informasjon om Krøderen barnehage

Krødsherad frivilligsentral.

 • Feriestengt uke 26
 • Feriestengt uke 28-30. 

Informasjon om Krødsherad frivilligsentral.

Fysioterapi

 • Feriestengt uke 27-30

Informasjon om fysioterapi i Krødsherad

Noresund legekontor

 • Stengt uke 29.
 • Flå legekontor har bakvakt i uke 29, ved øyeblikkelig hjelp mellom 08.30 og 15.00 ring tlf: 32053627.
 • Ved behov for lege utenom åpningstid ring legevakt på tlf 116117.
 • Ved akutt livstruende skade ring 113.

Krødsherad tannklinikk 

 • Krødsherad tannklinikk holder stengt i ukene 29, 30, 31 og 32.

Tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune har tilbud om tannlegevakt i helger og på helligdager. Ta kontakt med den tannlegevakten som er lokalisert nærmest deg.

Informasjon om Krødsherad tannklinikk