Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

 

Her finner du informasjon om årets valg.

Valgdagene er satt til søndag 10. september og mandag 11. september. 

Det vil bli mulig å forhåndsstemme fra 10. august. 

Kommunestyremedlemmer 2023-2027
Kommunestyremedlemmer 2023-2027
Medlemmer Varamedlemmer
Krødsherad Abeiderparti Krødsherad Arbeiderparti
Åse Marit Hovden Øyvind Jokerud
Gustav Kalager Line Slevikmoen
Odd Henning Bentsen Bodil Svartås
Hilde Ulsaker Jokerud Hermann Johannes Glienke
Therese Myrhaug Herleik A Ødegård
Ole Jakob Jemtland
Inge Thorud
Maren Marie Aaskjær
Bygdelista framover Bygdelista framover
Fred Løvli Kjersti Aasen
Cathrine Kronstad Stina Endrerud Varild
Stepan Ermilov Mona Høgli
Ole Gunnar Skinnes Gunn Beate Slevikmoen Plassen
Gunbjørn Kjernaas Siri Helene Olsen
Anne Kristin Jokerud Ole Ronny Langvandsbråten
Truls Slevigen Sindre Glesne
Ståle Løvli Jolanta Sadlo
Kari Ask Nore
Adriana Takacova
Martin Aasen
Høyre Høyre
Andreas Kagiavas Torp Per Kristensen
Gøril Ødegård Lars Erik Hoff
Kristian Torgersen Stian Skinnes Fossen
Geir Fladhus Bottolfs Rune Stensrud
Andreas Kagiavas Torp Bjørn Svendsrud
Gøril Ødegård Nina Sigrid Kagiavas Torp
Stian Andre Jokerud
Valgresultat

Her finner du valgstyrets protokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Valgstyrets protokoll - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 7 MB)

Valgstyrets protokoll -fylkestingsvalget 2023 (PDF, 5 MB)

Godkjente valglister

I møte 25. mai 2023 godkjente valgstyret i Krødsherad 4 listeforslag:

 

Arbeiderpartiet (PDF, 393 kB)

Bygdelista Framover (PDF, 404 kB)

Høyre (PDF, 355 kB)

Senterpartiet (PDF, 280 kB)

Valgstyret

Det er valgstyret som har ansvaret for valggjennomføringen.

I Krødsherad er formannskapet valgstyre, med følgende medlemmer:

 

Leder: Ordfører Knut Martin Glesne (NBL)

Nestleder: Andreas Kagiavas Torp (H)

Medlem: Kristine Nore (NBL)

Medlem: Kjersti Aasen (uavh.)

Medlem Gustav Kalager (AP)

 

Sakspapirene til valgstyrets møter finner du her:

23. februar 2023

16. mars 2023

25. mai 2023

Listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Listeforslagene må oppfylle visse krav. Se valgloven for utfyllende krav.

Mal for listeforslag på papir finner du her (PDF, 261 kB)

Listeforslagene blir kunngjort så snart de blir levert inn.

Godkjente lister blir kunngjort etter valgstyrets behandling senest 1. juni 2023.

Innleverte listeforslag

Innleverte listeforslag legges fortløpende ut på ettersyn. Listeforslagene skal godkjennes av valgstyret i møte 25. mai.

Listeforslag Krødsherad Senterparti (PDF, 69 kB)

Listeforslag Krødsherad Høyre (PDF, 936 kB)

Listeforslag Bygdelista Framover (PDF, 828 kB)

Listeforslag Krødsherad Arbeiderparti (PDF, 79 kB)

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valgdagen. Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er derfor avhengig av i hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dette kalles skjæringsdato. Dersom en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune.

Manntallet skal legges ut for offentlig ettersyn, så snart utleggingsmanntallet er klart. Utleggingsmanntallet skal ligge ute fram til valgdagen. 

Tidligstemming

Tidligstemmegivningen skjer fra mandag 3. juli til onsdag 9. august. Tidligstemme kan avgis på servicetorget på Kommunehuset, Ringnesveien 10, 3516 Noresund.

Det kan avlegges tidligstemme i servicetorgets åpningstider, mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00.

Hjemmestemming

Du som oppholder deg i kommunen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme på de steder valgstyret har bestemt, kan søke om å få stemme der du oppholder deg.

Siste frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 7. september klokken 14:00.

Vennligst send epost til post@krodsherad.kommune.no eller ring tlf.nr. 32 15 00 00 hvis du ønsker å søke om hjemmestemming. Legg igjen telefonnummer og navn, så vil vi ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt. Av praktiske årsaker setter vi pris på beskjed i god tid.

Vi gjør oppmerksom på at hjemmestemming i hovedsak vil bli gjennomført fredag 8. september fra kl. 08.00 til kl. 14.00. 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden er fra torsdag 10. august til fredag 8. september. Du kan forhåndsstemme på servicetorget på Kommunehuset, Ringnesveien 10, 3536 Noresund.

Det vil være åpent for forhåndsstemming i servicetorgets åpningstider, mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00.

I forhåndsstemmeperioden kan man avgi stemme i alle valglokaler i hele landet, uavhengig av hvor man er manntallsført. 

 

I år vil dere også kunne avlegge stemme på Coop Prix Krøderen og Kiwi Noresund følgende dager:

 

Coop Prix Krøderen:

Torsdag 24. august kl. 12.00 til 18.00

Fredag 25. august kl. 12.00 til 18.00

 

Kiwi Noresund

Mandag 28. august kl. 12.00 til 18.00

Tirsdag 29. august kl. 12.00 til 18.00

Valglokaler på valgdagene

Valgdagene er søndag 10. september og mandag 11. september 2023. Det avholdes valg på Krøderen samfunnshus og i gymsalen på Noresund skole.

Åpningstider i valglokalene:

Søndag 10. september: Kl. 16.00 til 20.00

Mandag 11. september: Kl. 09.00 til 17.00

Valgkort

Alle med unntak av følgende velgere får valgkortet tilsendt til sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn:

  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Både valgkort på papir og det digitale valgkortet gir deg informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen. Det er ikke krav om at valgkortet må medbringes når du skal avlegge stemme, men det letter jobben for stemmemottakerne.