Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

 

Her kan du finne informasjon om årets valg.

Valgdagene er satt til søndag 10. september og mandag 11. september. Lokaler og åpningstider vil kunngjøres senere.

Det vil bli mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Mer informasjon kommer.

Listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Listeforslagene må oppfylle visse krav. Se valgloven for utfyllende krav.

Mal for listeforslag på papir finner du her (PDF, 261 kB)

Listeforslagene blir kunngjort så snart de blir levert inn.

Godkjente lister blir kunngjort etter valgstyrets behandling senest 1. juni 2023.

Valgstyret

Det er valgstyret som har ansvaret for valggjennomføringen.

I Krødsherad er formannskapet valgstyre, med følgende medlemmer:

 

Leder: Ordfører Knut Martin Glesne (NBL)

Nestleder: Andreas Kagiavas Torp (H)

Medlem: Kristine Nore (NBL)

Medlem: Kjersti Aasen (uavh.)

Medlem Gustav Kalager (AP)

 

Sakspapirene til valgstyrets møter finner du her:

23. februar 2023

16. mars 2023

Innleverte listeforslag

Innleverte listeforslag legges fortløpende ut på ettersyn. Listeforslagene skal godkjennes av valgstyret i møte 25. mai.

Listeforslag Krødsherad Senterparti (PDF, 69 kB)

Listeforslag Krødsherad Høyre (PDF, 936 kB)

Listeforslag Bygdelista Framover (PDF, 828 kB)

Listeforslag Krødsherad Arbeiderparti (PDF, 79 kB)