Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

På den tredje torsdagen i oktober markeres Refleksdagen over hele landet. Krødsherad kommune er i ferd med å bli godkjent som en trafikksikker kommune og ønsker å minne alle om viktigheten av å bruke refleks.

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Les mer om bruk av refleks på Trygg trafikk sine hjemmesider.

 

På grunn av utskifting av vannrør under fjellvegen må vi stenge vannet til Norehammeren. Onsdag 24.oktober kl.07:00 - ca kl 22:00.

 

 

 

 

 

 

Krødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg om fjerne oljefyr og oljetank. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.   

På grunn av vannlekkasje må vi desverre stenge vannet i området Raaen-Halden saga.

Vannet stenges tirsdag 09.10.18, fra kl.08:00. i forbindelse med reparasjonen. Antatt varighet til ca kl 16:00.

Det anbefales å stenge egen stoppekran før kl.08:00. Når vannet er tilbake bør det tappes ut i utekran til å begynne med for å spyle ut grums og luft som kan forekomme etter avstenging.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

« KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

 Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag.» http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferdsteknologiens-abc/

Stenging av Fv 192 Hallen - Løvstad, på strekningen Fyrandsbråten - Noresund gjelder i perioden 24 sep 2018 kl. 07:00 - 06 okt 2018 kl. 00:00.

Entreprenøren kommer til å varsle huseierne som bor nærme ved de stikkrennene som skal skiftes i forkant av at vegen stenger. Alle skal komme seg inn og ut av eiendommene, men man kan da risikere og måtte kjøre rundt.

 

 

 

Vi har nå fått kartet fra Ecosign, som sammenfatter deres råd og anbefalinger til en videre vekst og utvikling på Norefjell. Ut fra naturgitte forutsetninger og forventet attraksjonskraft. Det er viktig for kommunen å se helheten slik at det kan settes gode rammer og bestemmelser for Norefjell som en funksjonell helårs fjelldestinasjon i framtiden. Dette kartet er ikke den nye kommunedelplanen, men et kunnskapsgrunnlag og innspill til grunneiere/aktører sitt arbeid med arealinnspill.

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Varighet er 4 timer som gjennomføres enten på kvelds- eller ettermiddagstid. Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Fyresdal. For 2019 planlegges det også et nytt kurs i Bø i Telemark i mars.

Sted/dato og mulighet for påmelding finner dere her: www.skatteetaten.no/kurs.

I arbeidet med Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 har Krødsherad kommune innhentet en faglig vurdering fra Ecosign, Canada.

 

 

Eldrerådet inviterer eldre, pårørende og andre interesserte i Modum, Sigdal og Krødsherad til åpen dag i Modum Kulturhus mandag 17. september, kl. 11-14.