Frist for å søke barnehageplass og SFO til hovedopptaket er 1.mars. Frist for å søke endring av barnehageplass og SFO er 15.februar.

Her finner du søknadsskjema

Krødsherad kommune hadde høsten 2017 høring av veinavn (runde 1). I etterkant av dette er det kommet til noen flere nye forslag. Disse forslagene til veinavn runde 2 legges herved ut på høring.

Her finner du høringsdokumentene

Lag og foreninger kan søke Krødsherad kommune om kulturmidler.

Søknadsfristen for å søke er 07.04.2018.

Finn retningslinjer og søknadsskjema her

Det er, på grunn av mye snø og vanskelige levekår for viltet, innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Krødsherad. Dette innebærer at alle hunder, til en hver tid, skal holdes i bånd eller forsvarlig innesperret. Følg denne linken for mer info.

Hva ønsker du skal skje videre i bygda vår, og hva tenker du kan være gode arrangementer og møteplasser for ungdom?

I november ga mange innspill til hva de ønsker for ungdom i Krødsherad. Nå vil vi inviterer deg til et drodlemøte onsdag 14. februar kl. 18.00, sammen med andre ungdommer på kommunehuset i Sigdal for å drodle videre på arrangementer og møteplasser vi kan samarbeide om.

Vi serverer pizza og brus, og møtet varer til ca. 21.00.

Det settes opp buss fra Krødsherad kommunehus kl. 17.30 med retur etter møte.

Håper du kan komme!!

Meld deg på til:

Hilde Teksle Gundersen på  Mob:97533064eller på melding på FB. (Sigdal)

Kari Anita Brendskag på Mobil:  91176850 (Krødsherad)

Visste du at det finnes minst 42 organiserte fritidsaktiviteter du kan være med på i Krødsherad kommune? Og om du tar turen over til Sigdal eller Modum har du 218 fritidsaktiviteter og velge mellom! Sjekk ut www.fritid123.no for å få oversikt.

Feilen ble utbedret 06.02.18.

På grunn av vannledningsbrudd ved Norehammeren vil det bli redusert vanntrykk/vannløst til skaden er utbedret. Feilen ventes rettet i løpet av tirsdag 06.02.2018. 

 

 

 

Kommunen ønsker å invitere til åpent møte i forbindelse med oppstarten av arbeidet med Kommunedelplanen. Møtet avholdes i Kommunestyresalen torsdag 8. februar kl. 18.00-21.00. Se invitasjon. (PDF, 211 kB)

GNR./BNR. 178/59, 178/52, 178/18, 178/21 og deler av 178/260. PLAN-ID: 98

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Krøderen torg (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8)

Forslagstiller er COOP Øst SA

Planområdets avgrensing framgår av kartet. Planområdets foreløpige areal er ca 13 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny butikk og se på mulighetene boligformål.  

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket

ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Området som skal reguleres til bolig er satt av til sentrumsformål kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo og frist for innspill:

Spørsmål eller innspill kan rettes til BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 1.februar 2018 på: tel: 970 11 495 / mail: karoline@bas-ark.no  / BAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

MELD DEG PÅ ELLER TA MED HELE BEDRIFTEN PÅ NOREFJELLRENNET - LØRDAG 20. JANUAR 2018!

Norefjellrennet er et hyggelig tur-/trimrenn for de som ønsker seg en fin tur på fjellet. Du kan velge mellom 21 km og 42 km (42 km går 2 runder i 21 km traseen).

I start/målområdet blir det matservering og afterski med egen DJ til å skape god stemning under og etter rennet!

Norefjell Ski & Spa er arena for skirennet. Avstand fra hotellet til startområdet er ca. 100 meter. Målområdet er i hotellets piazza rett utenfor
Bar 52 og pizzeriaen.

Følg lenken for mer info: norefjellaktiviteter.no