Krødsherad kommune har hatt en flott vinter med mye snø. Det ligger fremdeles mye snø i bygda, kommunen vil derfor måtte planlegge vårpuss av parker, plasser og veger etter dette.

Det informeres med dette om at vi dessverre kanskje ikke kommer helt i mål med årets vårpuss til 17.Mai.

 

Det nærmer seg at vi nå er ferdige med diskusjoner i forhold til de prinsipielle avklaringene før veilederen for arealinnspill kommer. Så på dette møtet vil vi se på:

 

- destinasjonsplanlegging, hvordan er prosessen framover

- informasjon i forhold til arbeidet med den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell

 

Mye spennende informasjon denne kvelden, så jeg håper alle grunneiere og sentrale aktører har mulighet til å komme.

 

Påmelding til Ellen Anne tlf 48 95 94 87 ellen.ann.bye@krodsherad.kommune.no

Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt.

Du som eier av drikkevannskilde/brønn finner det du trenger her på Mattilsynets hjemmeside.

 

 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veger i henhold til vegliste for Krødsherad kommune fra tirsdag 3. april 2018 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, bokbussen, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 


Sektor Teknisk Drift og Utbygging

VUS inviterer til sommerkurs og sesongstart 13. – 16. august 2018 i Sandvika.

Elsker du å spille i symfoniorkester? Eller har du bare lyst til å prøve? Har du lyst til å være sammen med andre som liker å spille? Da er dette noe for deg mellom 9 – 18 år.

 

Kommunen har et ønske om å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Som ledd i dette er det besluttet å søke midler til bredbåndsutbygging i 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) organiserer en tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

I 2018 planlegges det å søke om midler for følgende områder:

- Nore

- Hervik-Gren

- Skinnes-Fyran

 

Støtteordningen er primært tiltenkt husstander som mangler grunnleggende bredbåndstilbud med minimum 10 Mbit/s. Det kan også søkes om tilskudd til områder med reell hastighet mellom 10 og 30 Mbit/s.

Prosjektet er et «spleiselag» hvor kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk søknad! Gå gjerne sammen flere og beskriv eller mål dekningen der dere bor. Oppgi gjerne ønsker og behov for bredbånd. Det er også mulig å komme med innspill til områder. For eventuelle spørsmål kan dere ta kontakt med Guro Dæhlen på Guro.Daehlen@krodsherad.kommune.no  eller  tlf. 32 15 00 00.

Innspill merkes med «Nkom 2018» og sendes til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no innen 24. april.

For mer informasjon om ordningen se Nkoms nettside: https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nye-retningslinjer-for-st%C3%B8tte-til-bredb%C3%A5ndsutbygging

Lørdag 7. april er det innkalt til Årsmøte i Norefjell Turforening på Norefjell Ski & Spa kl. 15.00.

Les innkalling og agenda her (PDF, 588 kB). Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 20. mars 2018. Sakene kan sendes til post@norefjellturforening.no.
 
I etterkant av den formelle generalforsmalingen vil det bli avholdt et kort informasjonsmøte om organisering og drift av langrennsløypene på Norefjell.
 
Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap vil være tilgjengelig fra 1. april 2018 og sendes til de som ber om det på e-post til post@norefjelturforening.no.
 
I tillegg til styret vil det også være en representant fra Norefjell Skisenter, utførende entreprenør med ansvar for tråking av skiløypene på Norefjell.

Krødsherad kommune ønsker å tilrettelegge sitt helsetjenestetilbud slik at det kan treffe dine behov for fremtiden og bidra til økt livskvalitet. I den forbindelse har det blitt sendt ut invitasjoner til forebyggende informasjonsmøter til  innbyggere over 80 år som ikke mottar omfattende helsetjenester fra kommunen.

Arrangementet er gratis og finner sted på Brukarstua /Kryllingheimen i uke 14 og 17. Møtet ledes av ergoterapeut Tora Nilsen og helsefagarbeider/syn- og hørselskontakt i kommunen Sigrid Waaler. Under møte får du informasjon om Krødsherad kommunes nåværende helse- og aktivitetstilbud, alle deltakerne får utdelt en mappe med nyttig informasjon og det blir servert en herlig to rettes middag fra Kryllingheimens eget kjøkken, etterfulgt av et faglig innlegg. Tema er hverdagsmestring og velferdsteknologi, med en påfølgende samtale rundt hva som er viktig for deg i ditt liv. Det er dine tilbakemeldinger som legger grobunn for hvordan tjenestetilbudet i kommunen skal se ut i fremtiden, så bli med. 

På grunn av matservering ønsker vi påmelding innen torsdag 22. mars. Påmelding, spørsmål angående arrangementet, behov for tilrettelegging rundt transport eller andre henvendelser, rettes til arrangør/ergoterapeut Tora Nilsen, tlf: 912 41 088. Oppgi evt. allergi ved påmelding.

Se linker til mer info under:

 

Spennende stilling

Det gjennomføres nå skogtakst i Tyristrand, Norderhov, Hole og Krødsherad. Med bakgrunn i det lyser vi ut en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket.

For å lykkes i jobben må du ha et drivende engasjement samt evne til å lytte og forstå alle sider av skogbruket.  Skogbruk er en viktig næring for kommunene og stillingen vil være veldig interessant for den rette personen. 

Hovedoppgaver:

 • Sørge for at de nye skogbruksplanene brukes mer aktivt av skogeier.
 • Øke aktiviteten innen skogkultur.
 • Kartlegge behovet for å oppgradere traktor- og skogsbilveiene.

Vi vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning.
 • God forståelse for skogbruk
 • Erfaring fra skogtakst.
 • Evne til å utvikle relasjoner og samarbeid med ulike interne og eksterne aktører. 

 Vi kan tilby deg:

 • En spennende og utfordrende prosjektstilling.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige fagpersoner.
 • 3 års engasjement med kontorsted Hønefoss (80%) og Noresund (20%).
 • Lønn etter avtale.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Gode kommunale forsikringsordninger.

Tiltredelse ønskes 1. august 2018.

Søknadsfrist: 23.april 2018

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, samarbeids- og kommunikasjonsevne. Søker må disponere bil. Søknadsskjema (må benyttes) finnes på kommunens nettside: www.ringerike.kommune.no .

 

Ringerike kommune blir arbeidsgiver for prosjektleder. Spørsmål kan rettes til Erik Bjøre, tlf. 990 26 725, e-post erik.bjore@krodsherad.kommune.no, eller  Eiliv Kornkveen tlf: 409 17 847, e-post eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no

Fredag 16.mars er kommunehuset og kommunens sentralbord stengt frem til kl 10:15 på grunn av internt arrangement.