Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Frist for vannmåleravlesning og innsending av skjema er 31.12.

Avlesningskort for vannmåler er nå sendt ut. På kortet er det forklart de ulike måtene å registrere målerstanden på. Du kan velge å fylle ut avlesningskortet og returnere dette pr post, eller du kan registrere avlesningen på nett ved å bruke lenken under.

Når du skal registrere din avlesning på nett, bruker du avtalenummer og målepunktID som er oppgitt på avlesningskortet.

 

Skjema for avlesning av vannmåler finner du her

 

I Sør-Øst politidistrikt er det besluttet at vi i fremtiden skal ha 7 passlokasjoner. Politidistriktet vil videreføre passlokasjoner i Stokke, Drammen, Hønefoss, Gol, Kongsberg, Notodden og Skien.

Politidistriktet har fått i oppdrag å avvikle de ni passlokasjonene så raskt som mulig etter gitte føringer. Arbeidet er påbegynt.

Disse passlokasjonene avvikles:

Sted Dato for avvikling Stedlig leder
Hol 1.januar 2019 Brit Fyksen
Nore og Uvdal 1.januar 2019 Håvard Revå
Modum 11.februar 2019 Kjell Magne Tvenge
Øvre Eiker 4.mars 2019 Øyvind Aas/Stig Rønneberg
Nedre Eiker 29.april 2019 Øyvind Aas/Stig Rønneberg
Røyken og Hurum 4.mars 2019 Øyvind Aas/Sigrid Andreassen
Seljord 1.januar 2019 Sigrid Dahl
Kragerø 4.mars 2019 Øystein Skottmyr
Bamble 4.mars 2019 Dag Størksen

 

Disse lokasjonene er under ombygging og skal være fremtdige pass og ID lokasjoner:

(Planen er levende, det må tas forbehold om at alt går som planlagt)

Sted Oppstart Ferdig etablert
Stokke Uke 51 2018 Uke 7 2019
Drammen Uke 49 2018 Uke 14 2019
Hønefoss Uke 50 2018 Uke 6 2019
Gol Ferdig Installasjon av utstyr uke 5
Notodden Uavklart Installasjon av utstyr uke 8
Skien Uke 50 2018 Uke 8 2019
Kongsberg Ikke avklart Ikke avklart

 

 

 

 

 

 

 

Krødsherad kommunestyre har vedtatt å innføre kommunale vannmålere i alle boliger og fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyning eller offentlig avløpsnett. Dette gjelder også de abonnenter som har egen vannmåler i dag etter privat initiativ. Innføring av vannmåler skal i hovedsak gjøres i 2019, og vil bli påstartet så rask som mulig på nyåret 2019. Husstander som ikke er påkoblet offentlig vann og avløp kan se bort fra denne henvendelsen.

Informasjonsskriv blir levert ut til alle husstander pr post den 21.12.2018.

Les mer om innføring av vannmålere her

 

Krødsherad kommune har fått noen henvendelser vedrørende innføring av vannmåler.

Kommunen vil se på disse henvendelsene og gjøre noen ekstra vurderinger.

I etterkant av dette vil innbyggere og abonnenter få mer utfyllende informasjon før innføringen iverksettes ute hos abonnentene.

Det blir livestreaming av kommunestyremøte torsdag den 13.12.18, fra kl 18:00.

Agenda for møtet:

Kl: 18:00: Møtestart

Ca Kl: 19:30: Pause med matservering

Ca Kl: 20:15: Møtet starter

Her finner du saksliste og møtedokumenter

Se kommunestyret direkte her

Her kan du se opptak av kommunestyremøte den 13.12

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2019 samt økonomiplan for 2019-2022 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset i perioden 30.november til 13.desember 2019. Du kan også få innsyn i budsjettdokumentet her:

 

 

Kommunehusets servicetorg vil være under ombygging fra 10.12.18. Dette resulterer i at vi må stenge hovedinngangen. Hovedinngang i perioden vil være inngangen nede fra parkeringsplassen. Midlertidig servicekontor vil også være nede ved inngangen.

Skilting med beskrivelser utenfor kommunehuset vil bli satt opp.

For besøkende med nedsatt funksjonsevne så anbefaler vi å ta kontakt på tlf: 32150000 før ankomst, dette gjelder kun i ombyggingsperioden.

 

For øvrige spørsmål ta kontakt på tlf: 32150000 eller på mail: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Er vi som kryllinger klare for å ta nye grep for å gjøre Noresund til et attraktivt og framtidsrettet sentrum for fastboende, handelssted for alle og et interessant sted og stoppe om du er på gjennomreise?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

 

Vi får en del henvendelser som gjelder adressering, veinavn og tildeling av husnummer. Vi har nå oppdatert informasjon på nettsiden vår.

Her kan du lese mer om status og fremdrift i adresseringsprosjektet.

 

Folkemøte med presentasjon av visjonen for Tettstedsutvikling Noresund - Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 avholdes på kommunehuset mandag 3. des kl. 18.00-20.30. Velkommen!