Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Ringerike interkommunale legevakt innfører fra 5.11.2018 et nytt prioriteringssystem (Manchester Triage system) for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakten. Følg denne linken for mer info.

Krødsherad kommune rehabiliterer en vannledning i deler av Byåsen.

Entreprenør for dette arbeidet er Strand og Enger AS.

Det er koblet provisorisk vann til de berørte eiendommer. Prosjektet har møtt på noen praktiske utfordringer som gjør at det kan gå noen dager ut i november før dette ferdigstilles.

Vinteren nærmer seg nå, og teknisk sektor har derfor bedt entreprenøren om å sikre det utvendig provisorisk anlegget bedre mot frost. I tillegg bes berørte abonnenter om å la en kran renne litt om natten når det er fare for minusgrader ute.

 

Kommunen beklager de ulemper som følger av prosjektet, men håper alle kan se frem til tryggere og bedre vannforsyning i dette området.

Kommunestyret har vedtatt at alle kommunestyremøter nå skal streames live på nettet via hjemmesiden vår. Fra og med torsdag 22.11.18 er vi igang med live sending. 

Bragetateret besøker Krødsherad samfunnshus onsdag den 14.november med forestillingen Lifegame.

Forestillingen kan beskrives som halvt teater – halvt talkshow.

 

Svømmehallen på Noresund er dessverre stengt idag, torsdag 25.10.18, på grunn av sykdom.

Mange har engasjert seg i årets TV-aksjon, hvor inntektene går til Kirkens bymisjon "mindre alene sammen".

I tillegg til innsatsen fra bøssebærerne, har det blitt arrangert bingokveld, skoleløp, salgsstand i privat regi og salgsutstilling av kreative produkter som er laget av barnehagebarn.

Vi vil rette en takk til alle givere og ikke minst alle som har engasjert seg i verden største dugnad. Uten dere hadde vi ikke nådd de resultatene som vises her:

Her kan du se resultater fra årets TV-aksjon 2018.

                                                                   *mindre alene sammen*

Bli med du også!

Vi er godt i gang med planlegging av årets TV-aksjon. Formannskapet i Krødsherad har bevilget kr 10 000,- til aksjonen, som allerede er overført til årets prosjekt.

Vi utfordrer nå også næringslivet og andre aktører i bygda til å bidra.

 

På den tredje torsdagen i oktober markeres Refleksdagen over hele landet. Krødsherad kommune er i ferd med å bli godkjent som en trafikksikker kommune og ønsker å minne alle om viktigheten av å bruke refleks.

Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det kan være forskjellen på liv og død.

Les mer om bruk av refleks på Trygg trafikk sine hjemmesider.

 

På grunn av utskifting av vannrør under fjellvegen må vi stenge vannet til Norehammeren. Onsdag 24.oktober kl.07:00 - ca kl 22:00.

 

 

 

 

 

 

Krødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg om fjerne oljefyr og oljetank. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.