Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Det er noe ekstra klor i vannet nå i Noresund. Normalt klorer vi litt, men det har blitt regulert inn noe ekstra klor tidlig denne uken. Vi har stoppet kloringen nå. Etter hvert som det tappes vann vil mengden reduseres. Tapper man litt ekstra vann, så vil man bli kvitt kloren raskere.

 

Vi måler mengden og følger med.

 

Informasjonen er videreformidlet av teknisk sektor.

Alle barn som er født i 2013 og som bor i Krødsherad kommune må meldes inn i skolen. Søknadsfristen er den 1.desember.

Det sendes nå fortløpende ut brev fra kommunen med informasjon og skjema for innmelding til alle foresatte med barn født i 2013.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

 

           

Det er hver enkelt sitt ansvar å vurdere behov for å ha jodtabletter hjemme. Det vil bli gitt informasjon fra myndighetene hvis/når det er aktuelt å ta jodtabletter. Kommunen sørger for at det er jodtabletter tilgjengelig på skoler og barnehager.

Her kan du lese mer om jodtabletter ved atomulykker (PDF, 251 kB).

Les mer på Statens strålevern sin side her.

 

 

Ringerike interkommunale legevakt innfører fra 5.11.2018 et nytt prioriteringssystem (Manchester Triage system) for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakten. Følg denne linken for mer info.

Krødsherad kommune rehabiliterer en vannledning i deler av Byåsen.

Entreprenør for dette arbeidet er Strand og Enger AS.

Det er koblet provisorisk vann til de berørte eiendommer. Prosjektet har møtt på noen praktiske utfordringer som gjør at det kan gå noen dager ut i november før dette ferdigstilles.

Vinteren nærmer seg nå, og teknisk sektor har derfor bedt entreprenøren om å sikre det utvendig provisorisk anlegget bedre mot frost. I tillegg bes berørte abonnenter om å la en kran renne litt om natten når det er fare for minusgrader ute.

 

Kommunen beklager de ulemper som følger av prosjektet, men håper alle kan se frem til tryggere og bedre vannforsyning i dette området.

Kommunestyret har vedtatt at alle kommunestyremøter nå skal streames live på nettet via hjemmesiden vår. Fra og med torsdag 22.11.18 er vi igang med live sending. 

Bragetateret besøker Krødsherad samfunnshus onsdag den 14.november med forestillingen Lifegame.

Forestillingen kan beskrives som halvt teater – halvt talkshow.

 

Svømmehallen på Noresund er dessverre stengt idag, torsdag 25.10.18, på grunn av sykdom.

Mange har engasjert seg i årets TV-aksjon, hvor inntektene går til Kirkens bymisjon "mindre alene sammen".

I tillegg til innsatsen fra bøssebærerne, har det blitt arrangert bingokveld, skoleløp, salgsstand i privat regi og salgsutstilling av kreative produkter som er laget av barnehagebarn.

Vi vil rette en takk til alle givere og ikke minst alle som har engasjert seg i verden største dugnad. Uten dere hadde vi ikke nådd de resultatene som vises her:

Her kan du se resultater fra årets TV-aksjon 2018.

                                                                   *mindre alene sammen*