Aksellastrestriksjoner på kommunale veier oppheves 06.05.24 kl.08:00.

Aksellastrestriksjoner på kommunale veier blir opphevet fra mandag 06.05.24 Kl.08:00.

 

 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra mandag 18. mars 2024 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Alle kommunale veier har i perioden med telerestriksjoner vektbegrensning på 6 tonn per aksel