Skole

Viktig melding

Skolestart 2021.

Skolen starter opp etter ferien mandag 16.august.

Noresund skole:

  • 1. klasse: 8.15 i skolegården (ferdig kl. 11.00)
  • 2.- 7. kl: 8.00 og følger vanlig skoledag

Krøderen skole

  • 1. klasse: 11.00 i skolegården (ferdige kl. 14.00)
  • 2.- 10. kl: 8.30 og følger vanlig skoledag

Innmelding i grunnskolen 2021 

Foresatte til elever som skal starte i grunnskolen i Krødsherad må melde inn eleven ved å fylle ut alle felter på vedlagte skjema.  Skjemaet returneres til:

  • Send digitalt via eDialog – trykk her (sikker digital forsendelse – les mer her)
  • Send pr. post; Krødsherad kommune, Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Frist: Innen 20. februar

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).

Skolen eller kommunen melder inn elever som har rett til skoleskyss til Brakar AS. Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei eller ved spesielle behov. Vedlagte skjema kan benyttes. Søkes det om skoleskyss på bakgrunn av spesielle behov, skal dette dokumenteres med legeattest eller sakkyndig vurdering.

Her finner du skjema for innmelding i grunnskolen og søknad om skoleskyss

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923