Skole

Viktig melding

Her kommer det fortløpende oppdatert informasjon om gjenåpning av skolene i kommunen. 

 

20.09.2020: Busstreik fra søndag 20.september.

Streiken berører alle bussavganger i Krødsherad. Skolebussene vil ikke bli kjørt, noe som i praksis vil si at elevene må skysses til og fra skolen på andre måter i privat regi. Skoleskyss med drosjer vil kjøres, med unntak av drosjekjøring for mating til busser som ikke går. Brakar og vi beklager ulempen dette vil medføre for alle berørte.

Dette vil bety stor trafikk inn mot og ved skolene. Det er derfor viktig at foresatte beregner god tid og tenker trafikksikkerhet for elevene! Dersom det er mulig med samkjøring er det veldig å foretrekke.

Les mer om busstreiken på Brakar.no

Kontaktinfo

Lars Erik Raaen
Rektor Noresund skole
E-post
Mobil 977 40 923
Odd Henning Bentsen
Rektor Krøderen skole
E-post
Mobil 993 87 151