Farevarsel: Ekstremvær - varsel om jord- og flomskredfare på rødt nivå

NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør Norge. Krødsherad kommune er berørt av farevarslet. Under finner du oppdateringer fra kommunen dag for dag. 

Artikkelliste