Farevarsel: Ekstremvær - varsel om jord- og flomskredfare på rødt nivå

NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør Norge. Krødsherad kommune er berørt av farevarslet. Under finner du oppdateringer fra kommunen dag for dag. 

Artikkelliste

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon
Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med:

Meldinger som kommer inn må kommunen prioritere etter alvorlighetsgrad!