06. august 2023 - Informasjon om ekstremværet "Hans" - Farevarsel, konsekvenser, og egenberedskap

Ekstremt regnvær ventes - varsel om jord- og flomskredfare på rødt nivå

NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør Norge. Krødsherad kommune er berørt av farevarslet, som gjelder fra fra mandag morgen til tirsdag kveld. 

Se varsel om jord- og flomskredfare, rødt nivå for deler av Sør-Norge på varsom.no

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Egenberedskap

Egenberedskap er viktig. Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt - les om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Anbefalinger

 • Vurder behov for forebyggende tiltak
 • Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

Konsekvenser

 • Fare for overvann i tettbygde områder
 • Se www.varsom.no for mer informasjon
 • Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning
 • En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager
 • Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm

Beskrivelse

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Område

Gjelder for Deler av Sør-Norge

[met.no]

Kart over Viken med rødt farevarsel - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00