08. august 2023 - Informasjon om ekstremværet "Hans" - Prognoser, ekstratilbud ved behov for helsehjelp, veginformasjon og kommunens tiltak.

Oppdatering tirsdag 8.august 2023 kl. 22:00

NVE utvider det røde flomvarselet for Krødsherad og Krøderen og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag

Vannstand ved Krøderfjorden er tirsdag formiddag 133,4 (NN54). Vannstanden ventes å stige ca. 2 m frem til torsdag. Vannstanden vil deretter synke til normalvannstand. Til sammenlikning var vårflommen i 2023 134,5 – altså en meter lavere.

De prognoserte vannstandene og vannføringene er usikre, og vil avhenge av hvor mye regn som kommer de neste dagene. Flommen stiger kraftig i de fleste store og middels store vassdrag, og ventes å nå rødt nivå flere steder, deriblant Krøderfjorden.

Kommunen iverksetter tiltak for å sikre veier og annen infrastruktur. Hva du selv bør foreta referer vi lenger ned i artikkelen. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på varsom.no

Hva kan du gjøre?

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med:

 • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
 • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
 • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

 Under en flom eller et skred er det viktig at du unngår

 • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem
 • bratte skråninger med løsmasser hvor skred kan utløses
 • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
 • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

 Følg med og hold deg oppdatert!

 • Vi oppfordrer alle til å følge med på varsom.no og yr.no. Du kan abonnere på gratis varsler (e-post/SMS) fra varsom.no.
 • Følg med på informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune eller andre beredskapsaktører. Krødsherad kommune oppdaterr informasjon fortløpende på hjemmesiden krodsherad.kommune.no og facebook.com
 • Unngå unødvendig ferdsel. Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert, veier og baner kan bli stengt på kort varsel. Sjekk veimeldinger på 175.no, eller ring vegtrafikksentralen på 175
 • Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring.

Vær oppmerksom, vær forberedt og vær trygg!

Sammen kan vi møte flomfaren med besluttsomhet og handlekraft.

Oppdatering tirsdag 8. august 2023 kl. 17:00

Lokalt ekstratilbud ved behov for helsehjelp - avviklet fredag 11.august kl.08:00

På grunn av uværet «Hans» kan det bli stor pågang på telefon til legevakt ved Ringerike sykehus. Skulle det oppstå en helsesituasjon hvor legevakt ikke tar telefonen og som ikke kan vente til fastlegekontorets åpningstid kl 08.00, kan vakthavende sykepleier ved Kryllingheimen kontaktes på følgende telefonnummer: avviklet. 

Dette er et lokalt ekstratilbud som kun kan benyttes ved absolutt nødvendighet fra kl. 15.00 tirsdag 8. august til kl. 08.00 onsdag 9. august. Dette tilbudet forlenges og gjelder for samme tidsintervall til fredag 11. august kl. 08.00.

Ved akutte hendelser (fare for liv og helse) skal alltid medisinsk nødhjelp «113» benyttes.  

Begrenset fremkommelighet på vegene

Det er begrenset fremkommelighet på vegnettet på Østlandet. Flere veier er helt og delvis steng – noe som kan medføre forsinkelser og i verste fall full stopp.

Situasjonen endrer seg stadig vekk, så det er viktig at du gjør deg kjent med forholdene før du setter ut på reise. P.t. (8. august kl 17:00) er riksvei 7 ved Sokna stengt, og det samme gjelder ved Nesbyen.

 • For vegtrafikk mot Ringerike og Hønefoss henvises det til FV 280 mot Vikersund og 350 over Tyristrand til Hønefoss.
 • Før du setter ut på tur – sjekk føreforhold og tilgjengelighet på vegvesen.no,, yr.no samt varsom.no

Ta vare på hverandre!

Kart over stengte veier - Klikk for stort bilde
Kart over stengte veier - Klikk for stort bilde

Oppdatering tirsdag 8. august 2023 kl. 13:00

Krødsherad kommune har høy oppmerksomhet på mulige følger av ekstremværet "Hans". Vi har ekstra mannskaper som fører løpende tilsyn med offentlig infrastruktur, og vi samarbeider og samspiller tett med samarbeidspartnere, nasjonale myndigheter og ulike leverandører. Alt ser ut til å gå bra per nå.

Krøderen renseanlegg

Ved renseanlegget på Krøderen hadde det samlet seg mye vann ved anlegget. Dette er nå under kontroll etter grundig drenering, inkludert spyling av stikkrennen under fylkesvegen.

Briskåsen pumpestasjon

På Briskåsen pumpestasjon er det delvis overløp på grunn av overvannsproblemer. Dette krever nærmere undersøkelse for å identifisere årsakene og iverksette tiltak. På den positive siden har renseanlegget på Bjøre fungert normalt gjennom hele hendelsen.

Kommunale veger

Det kommunale vegnettet har også vært gjenstand for inspeksjon, og noen områder som Haugerud og Finnerud har vi opplevd en viss reduksjon i fremkommelighet. Det er det allerede planlagt tiltak som grusing og grøfting for å forbedre situasjonen.

Øvrig veg informasjon

​For informasjon om stengte veger, se veitrafikksentralen.no

Vannkvalitet 

Vannkvaliteten blir tatt på alvor, med vannprøver av drikkevann tatt fra flere punkter. Badevanns- og vassdragsprøver følger den vanlige prøveplanen og vil bli gjennomført som planlagt under normale vannstand. Siste badevannsprøve ble tatt onsdag 2. august. Les mer om badevannskvaliteten her.

Tilsyn på kommunale anlegg

I dag gjennomfører vi tilsyn på alle kommunale anlegg for å forsikre oss om at alt er i orden. Avvik blir nøye rapportert tilbake til vårt team for oppfølging. Med kontinuerlig innsats og oppfølging av situasjonen ser det ut til at alt går bra, og vi tar de nødvendige stegene for å sikre trygghet og stabilitet i vårt område.

Har du spørsmål eller tips, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss via sentralbordet, vår beredskapskoordinator eller teknisk vakt. Ved akutte hendelser henvises det til aktuelt nødnummer.

Kommunehuset

Vi holder døra til kommunehuset stengt onsdag 9.august. Du når oss på telefon og epost. Se under. 

Slik kan du melde fra til kommunen ved hendelser, feil eller mangler på infrastruktur:

 • Dette tilbudet forlenges og gjelder for samme tidsintervall til fredag 11. august kl. 08.00.
 • Fra onsdag 9.august kl. 09:00 - ta kontakt med servicetorget på tlf: 32150000, eller send en epost til post@krodsherad.kommune.no

Meldinger som kommer inn må kommunen prioritere etter alvorlighetsgrad

 • Teknisk vakttelefon for vann og avløp er åpen utenom kommunens ordinære åpningstid på tlf: 95161682

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00