07. august 2023 - Informasjon om ekstremværet "Hans" - råd og anbefalinger

Kommunen følger situasjonen tett

Kommunens ledelse følger situasjonen tett og har jevnlige statusmøter. Kommunen har økt bemanningen som følge av ekstremværet. Vi vil gjennom kvelden, natten og morgendagen ha ansatte ute for å patruljere utsatte områder.

Her kan du følge med

Kommunehuset

Vi holder døra til kommunehuset stengt mandag 7.august og tirsdag 8.august. Du når oss på telefon og epost. 

Slik kan du melde fra til kommunen ved hendelser, feil eller mangler på infrastruktur:

 • Fra mandag 7.august kl.16:00 til tirsdag 8.august kl.09:00 - ring vår beredskapskoordinator Andrea Syversen på tlf: 90414420
 • Fra tirsdag 8.august fra kl.09:00 - ring servicetorget på tlf: 32150000, eller send en epost til post@krodsherad.kommune.no

Meldinger som kommer inn må kommunen prioritere etter alvorlighetsgrad

 • Teknisk vakttelefon for vann og avløp er åpen utenom kommunens ordinære åpningstid på tlf: 95161682

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil befolkningen 07.08.2023 ca kl.16:00

Varslet er sendt ut på vegne av Statsforvalteren. 

Melding fra politiet: Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg rpd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. - Klikk for stort bilde

Oppfordring fra Drammensregionens brannvesen

Vi oppfordrer alle innbyggere til å gjøre forebyggende tiltak for å redusere konsekvensene så mye som mulig.

 • Rydd hagen løse gjenstander
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt og campingvogn
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren
 • Lukk vinduer og dører godt igjen
 • Hold deg innendørs om mulig
 • Begrens ferdsel med bil og andre kjøretøy om mulig
 • Finn frem kontaktinfo til ditt forsikringsselskap ifm. bistand ved oversvømte kjellere m.m.

Ved ekstremvær er det mange som trenger hjelp. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere m.m. og er avhengig av at 110-sentralen ikke «oversvømmes» av slike henvendelser.

Dersom du bor utsatt til, vurder om du bør ha en egen vannpumpe..

Husk egenberedskap - Du er en del av Norges beredskap 

Egenberedskap er viktig. Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt - les om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Anbefalinger

 • Vurder behov for forebyggende tiltak
 • Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

Konsekvenser

 • Fare for overvann i tettbygde områder
 • Se www.varsom.no for mer informasjon
 • Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning
 • En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager
 • Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm

Beskrivelse

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Område

Gjelder for Deler av Sør-Norge

[met.no]

Nivåer som viser definisjon på farevarsel - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00