09. august 2023 - Informasjon om ekstremværet "Hans" - egenberedskap og melding om koking av drikkevann

Oppdatering onsdag 9. august 2023 kl. 18:00

Alle innbyggere med private brønner oppfordres til å koke drikkevannet. Innbyggere med eiendommer tilkoblet  det kommunale vann-nettet trenger ikke koke vannet. Vi følger drikkevannsforsyningen tett og vil komme tilbake med mer info dersom det blir aktuelt for flere å koke drikkevannet. 

Oppdatering onsdag 9. august 2023 kl. 16:30

Utvikling etter uværet «Hans» er i tråd med prognosene. Sannsynligheten for at drikkevannsforsyningen påvirkes har sånn sett ikke økt. Allikevel ønsker kommunen å komme med en generell oppfordring om egenberedskap og da med vekt på å tappe noen liter med drikkevann på flasker, i tilfelle vannforsyningen vår blir berørt de nærmeste dagene. Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund