Farevarsel: Ekstremvær - varsel om jord- og flomskredfare på rødt nivå - samlet oversikt

NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør Norge. Krødsherad kommune er berørt av farevarslet, som er ventet å gjelde fra fra mandag morgen til onsdag formiddag. 

Oppdatering fredag 11.august kl.17:00

Vannstanden i Krøderfjorden har begynt å trekke seg tilbake, det er ikke meldt om store skader eller andre hendelser i kommunen som følge av flommen.

Kommunen går nå over i en mer normal drift, og avvikler nå døgnbemannede vakttelefoner.

Teknisk vakttelefon for vann og avløp er som vanlig bemannet utenom kommunens ordinære åpningstid, tlf: 95161682   

Verdt å vite:  

 • Krødsherad kommune har ikke lenger noe grunnlag for å oppfordre dere med private brønner til å fortsette med å koke drikkevannet. Dersom du mistenker at det er kommet inn flomvann i vannkilden, så er det opp til hver enkelt å vurdere dette.
 • Vi oppfordrer fortsatt til forsiktighet, og advarer mot å oppholde seg langs fjorden og elvene våre
 • Veien over til Bjørøya er stengt frem til mandag 14.august kl.12.
 • Før du setter ut på tur – sjekk føreforhold og tilgjengelighet på veiene på www.vegvesen.no. Det er fortsatt stengte veier i flere kommuner rundt oss.
 • Følg med på Hallingdal renovasjon sine driftsmeldinger når det gjelder henting av avfall.
 • Egenberedskap er viktig – Du har ansvaret for din egen beredskap – Les om egenberedskap på sikkerhverdag.no

Oppdatering fredag 11.august kl.14:00

Slettemoen avfallsmottak vil være åpne fra 10.00 - 14.00 lørdag 12. august 2023. Etter det er det per akkurat nå vanlige åpningstider som gjelder. Avfallsselskapet ber alle vurdere om det er nødvendig levere avfallet sitt akkurat nå. På grunn av den ekstreme situasjonen som har vært vil det bli voldsom pågang på avfallsmottakene, de som har avfall som kan vente bes om å vente til det har roet seg litt.

Hallingdal renovasjon vil starte med henting av restavfall fra husholdninger i Hol og Geilo samt deler av Hemsedal fredag 11.08.23. Ål og Krødsherad vil bli kjørt fortløpende. Sett frem dunkene! De har begrenset med både utstyr og personell tilgjengelig og det er derfor ikke sikkert de blir ferdige fredag, men de fortsetter utover helga og neste uke. Neste ukes innhenting av papir og plast fra husholdninger utgår!

Les mer om driftsmeldingene her.

Oppdatering torsdag 10. august 2023 kl. 16.30 

Kommunen advarer folk mot å oppholde seg langs vannkanten ved fjorden og elvene våre. Det er sterke naturkrefter i sving og vi har ingen å miste!  

Oppdatering torsdag 10. august 2023 kl. 13:30

Veien til Bjørøya stenges fra i dag torsdag 10. august til mandag 14. august kl. 12. Dette som følge av vannmassene i Krøderfjorden.

Oppdatering torsdag 10. august 2023 kl. 09:00

Slettemoen avfallsmottak er stengt, og ingen renovasjonsruter vil bli kjørt onsdag 09.08.23 eller de nærmeste dagene. Hallingdal renovasjon legger ut oppdaterte driftsmeldinger jevnlig. Dere kan følge med på driftsmeldingene på deres hjemmesider her.

Oppdatering onsdag 9. august 2023 kl. 18:00

Alle innbyggere med private brønner oppfordres til å koke drikkevannet. Innbyggere med eiendommer tilkoblet  det kommunale vann-nettet trenger ikke koke vannet. Vi følger drikkevannsforsyningen tett og vil komme tilbake med mer info dersom det blir aktuelt for flere å koke drikkevannet. 

Oppdatering onsdag 9. august 2023 kl. 16:30

Utvikling etter uværet «Hans» er i tråd med prognosene. Sannsynligheten for at drikkevannsforsyningen påvirkes har sånn sett ikke økt. Allikevel ønsker kommunen å komme med en generell oppfordring om egenberedskap og da med vekt på å tappe noen liter med drikkevann på flasker, i tilfelle vannforsyningen vår blir berørt de nærmeste dagene. Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Oppdatering tirsdag 8.august 2023 kl. 22:00

NVE utvider det røde flomvarselet for Krødsherad og Krøderen og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag

Vannstand ved Krøderfjorden er tirsdag formiddag 133,4 (NN54). Vannstanden ventes å stige ca. 2 m frem til torsdag. Vannstanden vil deretter synke til normalvannstand. Til sammenlikning var vårflommen i 2023 134,5 – altså en meter lavere.

De prognoserte vannstandene og vannføringene er usikre, og vil avhenge av hvor mye regn som kommer de neste dagene. Flommen stiger kraftig i de fleste store og middels store vassdrag, og ventes å nå rødt nivå flere steder, deriblant Krøderfjorden.

Kommunen iverksetter tiltak for å sikre veier og annen infrastruktur. Hva du selv bør foreta referer vi lenger ned i artikkelen. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på varsom.no

Hva kan du gjøre?

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med:

 • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
 • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
 • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

 Under en flom eller et skred er det viktig at du unngår

 • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem
 • bratte skråninger med løsmasser hvor skred kan utløses
 • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
 • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

 Følg med og hold deg oppdatert!

 • Vi oppfordrer alle til å følge med på varsom.no og yr.no. Du kan abonnere på gratis varsler (e-post/SMS) fra varsom.no.
 • Følg med på informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune eller andre beredskapsaktører. Krødsherad kommune oppdaterr informasjon fortløpende på hjemmesiden krodsherad.kommune.no og facebook.com
 • Unngå unødvendig ferdsel. Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert, veier og baner kan bli stengt på kort varsel. Sjekk veimeldinger på 175.no, eller ring vegtrafikksentralen på 175
 • Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring.

Vær oppmerksom, vær forberedt og vær trygg!

Sammen kan vi møte flomfaren med besluttsomhet og handlekraft.

Oppdatering tirsdag 8. august 2023 kl. 17:00

Lokalt ekstratilbud ved behov for helsehjelp  - avviklet fredag 11.august kl.08:00

På grunn av uværet «Hans» kan det bli stor pågang på telefon til legevakt ved Ringerike sykehus. Skulle det oppstå en helsesituasjon hvor legevakt ikke tar telefonen og som ikke kan vente til fastlegekontorets åpningstid kl 08.00, kan vakthavende sykepleier ved Kryllingheimen kontaktes på følgende telefonnummer: Avviklet.

Dette er et lokalt ekstratilbud som kun kan benyttes ved absolutt nødvendighet fra kl. 15.00 tirsdag 8. august til kl. 08.00 onsdag 9. august. Dette tilbudet forlenges og gjelder for samme tidsintervall til fredag 11. august kl. 08.00.

Ved akutte hendelser (fare for liv og helse) skal alltid medisinsk nødhjelp «113» benyttes.  

Begrenset fremkommelighet på vegene

Det er begrenset fremkommelighet på vegnettet på Østlandet. Flere veier er helt og delvis steng – noe som kan medføre forsinkelser og i verste fall full stopp.

Situasjonen endrer seg stadig vekk, så det er viktig at du gjør deg kjent med forholdene før du setter ut på reise. P.t. (8. august kl 17:00) er riksvei 7 ved Sokna stengt, og det samme gjelder ved Nesbyen.

 • For vegtrafikk mot Ringerike og Hønefoss henvises det til FV 280 mot Vikersund og 350 over Tyristrand til Hønefoss.
 • Før du setter ut på tur – sjekk føreforhold og tilgjengelighet på vegvesen.no,, yr.no samt varsom.no

Ta vare på hverandre!

Oppdatering tirsdag 8. august 2023 kl. 13:00

Krødsherad kommune har høy oppmerksomhet på mulige følger av ekstremværet "Hans". Vi har ekstra mannskaper som fører løpende tilsyn med offentlig infrastruktur, og vi samarbeider og samspiller tett med samarbeidspartnere, nasjonale myndigheter og ulike leverandører. Alt ser ut til å gå bra per nå.

Krøderen renseanlegg

Ved renseanlegget på Krøderen hadde det samlet seg mye vann ved anlegget. Dette er nå under kontroll etter grundig drenering, inkludert spyling av stikkrennen under fylkesvegen.

Briskåsen pumpestasjon

På Briskåsen pumpestasjon er det delvis overløp på grunn av overvannsproblemer. Dette krever nærmere undersøkelse for å identifisere årsakene og iverksette tiltak. På den positive siden har renseanlegget på Bjøre fungert normalt gjennom hele hendelsen.

Kommunale veger

Det kommunale vegnettet har også vært gjenstand for inspeksjon, og noen områder som Haugerud og Finnerud har vi opplevd en viss reduksjon i fremkommelighet. Det er det allerede planlagt tiltak som grusing og grøfting for å forbedre situasjonen.

Øvrig veg informasjon

​For informasjon om stengte veger, se veitrafikksentralen.no

Vannkvalitet 

Vannkvaliteten blir tatt på alvor, med vannprøver av drikkevann tatt fra flere punkter. Badevanns- og vassdragsprøver følger den vanlige prøveplanen og vil bli gjennomført som planlagt under normale vannstand. Siste badevannsprøve ble tatt onsdag 2. august. Les mer om badevannskvaliteten her.

Tilsyn på kommunale anlegg

I dag gjennomfører vi tilsyn på alle kommunale anlegg for å forsikre oss om at alt er i orden. Avvik blir nøye rapportert tilbake til vårt team for oppfølging. Med kontinuerlig innsats og oppfølging av situasjonen ser det ut til at alt går bra, og vi tar de nødvendige stegene for å sikre trygghet og stabilitet i vårt område.

Har du spørsmål eller tips, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss via sentralbordet, vår beredskapskoordinator eller teknisk vakt. Ved akutte hendelser henvises det til aktuelt nødnummer.

Kommunehuset

Vi holder døra til kommunehuset stengt onsdag 9.august. Du når oss på telefon og epost. Se under. 

Slik kan du melde fra til kommunen ved hendelser, feil eller mangler på infrastruktur:

 • Fra tirsdag 8.august kl.14:30 til onsdag 9.august kl.09:00 - ta kontakt med vår beredskapskoordinator Andrea Syversen på tlf: 90414420
 • Fra onsdag 9.august kl. 09:00 - ta kontakt med servicetorget på tlf: 32150000, eller send en epost til post@krodsherad.kommune.no

Meldinger som kommer inn må kommunen prioritere etter alvorlighetsgrad

 • Teknisk vakttelefon for vann og avløp er åpen utenom kommunens ordinære åpningstid på tlf: 95161682

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Oppdatering mandag 7. august 2023

Her kan du følge med

Kommunen følger situasjonen tett

Kommunens ledelse følger situasjonen tett og har jevnlige statusmøter. Kommunen har økt bemanningen som følge av ekstremværet. Vi vil gjennom kvelden, natten og morgendagen ha ansatte ute for å patruljere utsatte områder.

Kommunehuset

Vi holder døra til kommunehuset stengt mandag 7.august og tirsdag 8.august. Du når oss på telefon og epost. 

Slik kan du melde fra til kommunen ved hendelser, feil eller mangler på infrastruktur:

 • Fra mandag 7.august kl.16:00 til tirsdag 8.august kl.09:00 - ring vår beredskapskoordinator Andrea Syversen på tlf: 90414420
 • Fra tirsdag 8.august fra kl.09:00 - ring servicetorget på tlf: 32150000, eller send en epost til post@krodsherad.kommune.no

Meldinger som kommer inn må kommunen prioritere etter alvorlighetsgrad

 • Teknisk vakttelefon for vann og avløp er åpen utenom kommunens ordinære åpningstid på tlf: 95161682

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil befolkningen 07.08.2023 ca kl.16:00

Varslet er sendt ut på vegne av Statsforvalteren. 

Melding fra politiet: Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg rpd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. - Klikk for stort bilde

Oppfordring fra Drammensregionens brannvesen

Vi oppfordrer alle innbyggere til å gjøre forebyggende tiltak for å redusere konsekvensene så mye som mulig.

 • Rydd hagen løse gjenstander
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt og campingvogn
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren
 • Lukk vinduer og dører godt igjen
 • Hold deg innendørs om mulig
 • Begrens ferdsel med bil og andre kjøretøy om mulig
 • Finn frem kontaktinfo til ditt forsikringsselskap ifm. bistand ved oversvømte kjellere m.m.

Ved ekstremvær er det mange som trenger hjelp. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere m.m. og er avhengig av at 110-sentralen ikke «oversvømmes» av slike henvendelser.

Dersom du bor utsatt til, vurder om du bør ha en egen vannpumpe..

Husk egenberedskap - Du er en del av Norges beredskap 

Egenberedskap er viktig. Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt - les om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Anbefalinger

 • Vurder behov for forebyggende tiltak
 • Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

Konsekvenser

 • Fare for overvann i tettbygde områder
 • Se www.varsom.no for mer informasjon
 • Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning
 • En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager
 • Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm

Beskrivelse

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Område

Gjelder for Deler av Sør-Norge

[met.no]

Nivåer som viser definisjon på farevarsel - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Informasjon og status om ekstremværet "Hans" 2023

06.08.2023 - Informasjon om ekstremværet "Hans"

Ekstremt regnvær ventes - varsel om jord- og flomskredfare på rødt nivå

NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør Norge. Krødsherad kommune er berørt av farevarslet, som gjelder fra fra mandag morgen til tirsdag kveld. 

Se varsel om jord- og flomskredfare, rødt nivå for deler av Sør-Norge på varsom.no

Viktige telefonnummere, utenom ordinær åpningstid.

Egenberedskap

Egenberedskap er viktig. Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt - les om egenberedskap på sikkerhverdag.no.

Anbefalinger

 • Vurder behov for forebyggende tiltak
 • Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig

Konsekvenser

 • Fare for overvann i tettbygde områder
 • Se www.varsom.no for mer informasjon
 • Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning
 • En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager
 • Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm

Beskrivelse

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Nedbøren vil komme både som regn og regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

Område

Gjelder for Deler av Sør-Norge

[met.no]

Kart over Viken med rødt farevarsel - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 95 16 16 82