Ungdata undersøkelsen ble gjennomført ved alle ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017. Intensjonen med Ungdata er å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltagelse i fritidsaktiviteter. 

 

Les mer om resultatene her

Krødsherad kommune opplever mange henvendelser vedrørende utsendte fakturaer for kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon. Kommunen erkjenner at teksten/forklaringen på fakturaene kan gjøres bedre. Som en følge av det legges denne forklaringen på fakturagrunnlaget ut. Alle med spørsmål til fakturaen sin bes om å lese denne før man henvender seg til kommunen.
 

 

Anette Bøe er nå godt igang i jobben som fagansvarlig for byggesak. Fagansvarlig for byggesak inngår i avdelingen plan og utvikling.

Anette har master i rettsvitenskap, og kommer fra jobben som advokat i advokatfirmaet Bentzen AS. 

Vi ønsker Anette velkommen til oss, og vi gleder oss til samarbeidet fremover. 

Ellen Anne svartbrenna Bye er ansatt som prosjektleder ved avdelingen for plan og utvikling. Ellen Anne har tidligere jobbet med prosjekter innen natur, kultur og turisme, både som selvstendig næringsdrivende og som regional prosjektleder i Nord Gudbrandsdalen.

Vi ønsker Ellen Anne velkommen til oss, vi gleder oss til samarbeidet som følger i tiden fremover.

 

Valgdeltakelsen i Krødsherad er på hele 77,3%.

Her finner du oppdaterte valgresultater for kommunen

 

Stig Rune Kroken hadde mandag 4. september sin første arbeidsag som rådmann i Krødsherad kommune.

Stig Rune Kroken kommer fra jobben som skolesjef i Øvre Eiker kommune.
 
vår nye rådmannen vil den første tiden blant annet bruke tid på å gjøre seg kjent med organisasjonen, bygda og de ansatte.
 
Vi ønsker Stig Rune Kroken velkommen til Krødsherad kommune.

Hallingdal Renovasjon IKS inviterer til Kurs i Heimekompostering på Noresund torsdag den 7.september kl.18-21.

Les mer om kurset ved å følge linken nedenfor:

http://www.hallingdalrenovasjon.no/aktuelt/artikler/hjemmekomposteringskurs-070917/

 

Nå har du muligheten til å opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra Krødsherad kommune på eksempelvis SFO, barnehage, eiendomsskatt eller vann/avløp.

Her finner du mer informasjon om tjenestene

 

Nytt skoleår i Krødsherad

Vi har gleden av å ønske nye og gamle elever velkomne til et nytt og lærerikt skoleår

mandag 21.august.

På Krøderen skole starter 1.trinn klokka 9.00. 2.-10 trinn starter kl. 08.30.

På Noresund skole starter 1.trinn klokka 08.30. 2-7 trinn starter kl 08:00.

 

Velkommen!