Nå kan du søke kulturmidler - søknadsfrist er 1.oktober

Klikk for stort bildeNå kan ditt lag eller forening søke kulturmidler. 

Husk at søknadsfrist er 1.oktober.  

Her kan du lese brev som er sendt ut til alle lag og foreninger i Krødsherad. (PDF, 142 kB)

 

Her finner du elektronisk søknadsskjema 

Vi ser helst at søknadsprosessen går elektronisk, men har du ikke mulighet til dette, så finner du papirbasert søknadsskjema her (DOCX, 35 kB)

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE KULTURMIDLER I KRØDSHERAD  

(Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 17.03.2016) 

De kommunale kulturmidlene skal gå til drift og aktiviteter i kommunen innen det utvidede kulturbegrep. 

 1. Tilskudd til kulturorganisasjoner kan gis til:  
  • Frivillige lag og foreninger som organiserer kultur-, frilufts-, og fritidsaktiviteter i Krødsherad kommune. Laget/foreningen må ha åpent medlemskap, være tuftet på vanlige demokratiske prinsipper og ledes av et medlemsvalgt styre. 
  • Organisasjoner som hører inn under kommunale sektorer kan få kulturmidler til tiltak som retter seg mot allmennheten. 
  • Stiftelser som får andre midler fra kommunen kan ikke søke kulturmidler.

 

 1. Søknad:
  • Det skal søkes på eget skjema innen den søknadsfristen som er fastsatt hvert år. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av regnskap og budsjett. 

 

 1. Fordeling:
  • Barne- og ungdomsvirksomhet prioriteres fremfor virksomhet for voksne. 
  • Minimum 60% av kulturmidlene fordeles på lag/foreninger som har aktivitet rettet mot barn og unge. 
  • Samme organisasjon kan søke på midler både tiltak for barn og unge og til voksne. 
  • Minimum 10% av midlene fordeles til velforeninger. 
  • 10% av midlene avsettes til lokale lag- og foreninger som har større jubileum eller større arrangementer som bidrar til å profilere kommunen. Dersom det ikke foreligger søknader fordeles midlene på øvrige søkere. 
  • 5% av midlene avsettes til dekning av kurs i ledertrening/lederopplæring.
  • Bevilgningen til kulturmidler forbeholdes tiltak i kommunen. I tilfellene hvor regionale/fylkesvise/landsomfattende organisasjoner søker kulturmidler, blir tilskuddsberettigelsen vurdert ut fra om tilbudet har spesielle tiltak av betydning for Krødsherad. 

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823