Innføring av vannmålere

Det er nå installert vannmåler i de fleste kommunale boliger og første evalueringsmøte mellom Krødsherad kommune og Venåsen Rørservice AS er avholdt. Venåsen har nå påstartet installasjon hos private abonnenter. De tar kontakt med den enkelte abonnent og avtaler tid for installasjon. Når de møter opp for installasjon har rørleggeren med en sjekkliste. Denne skal gjennomgås med hver enkelt husstand for å sikre at nødvendige momenter gjennomgås på hvert sted.

Som tidligere omtalt i brev utsendt til alle abonnenter av offentlige vann- og avløpstjenester er huseier ansvarlig for eget sanitæranlegg. Dette innebefatter alt fra påkobling til offentlige VA-ledninger, utvendig stoppekran og alt innvendig anlegg i husstanden. Alle abonnenter oppfordres til å identifisere sine utvendige og innvendige stoppekraner. For å kunne installere vannmåler må abonnenten, eller Venåsen på vegne av abonnenten, stenge vanntilførsel mens installasjon pågår. Dersom man ikke er kjent med tilstanden på stoppekraner oppfordres den enkelte abonnent til å få en fagmann til å se på dette. Stoppekraner som ikke er brukt på mange år, kan forekomme å være defekte, og det er en risiko for at disse kan gå i stykker eller gå i lås. Dette er et privat ansvar og abonnenten står fritt til å benytte Venåsen eller en annen rørlegger for å utbedre dette. Selve utbedringsarbeidet på stoppekraner koster flere tusen kroner. Venåsen plikter å opplyse den enkelte abonnent på stedet før arbeidet starter dersom det er usikkerhet knyttet til tilstanden på innvendig stoppekran. Dersom abonnenten aksepter at Venåsen stenger stoppekranen tar abonnenten også økonomisk ansvar for eventuelle utbedringer som måtte følge.

Kommunen vil også opplyse om at Venåsen Rørservice har en vakttelefon med nummer 980 02 000. Dersom det skulle være spørsmål til utført arbeid bes den enkelte abonnent om å kontakte Venåsen på dette telefonnummer.

Kontaktinfo

Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00