Informasjon til våre VA-abonnenter vedrørende fakturering av forbruk målt over vannmåler

 

Som tidligere informert så er Krødsherad Kommune og Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS i gang med å montere fjernavleste vannmålere.

Krødsherad kommune fakturerer VA-gebyr kvartalsvis. VA-gebyr består av fastledd og forbruksledd. Forbruksleddet kan enten beregnes ved 1) arealstipulering eller 2) ved målt forbruk fra vannmåler.

For de abonnenter som ikke har hatt vannmåler er forbruket blitt beregnet ut fra bruksarealet på bygningen (Antall m2 x 1,3). Stipulert forbruk har vært fakturert hvert kvartal. Arealstipulert forbruk stoppes fra monteringsdato for den enkelte vannmåler. Dersom vannmåler monteres i siste halvdel av et kvartal i 2019, som allerede er fakturert, vil tilgodehavende beløp etter arealstipulert forbruk bli trukket fra på neste kvartal.

For den enkelte abonnent, som nå har fått/får installert vannmåler i 2019, blir fastleddene for vann og avløp fortsatt fakturert hvert kvartal som før. Alt målt forbruk over vannmåleren etter monteringsdato vil bli avlest ved utgangen av året og fakturert i sin helhet på 1.kvartal 2020. Det er da viktig å være klar over at første faktura neste år vil kunne være større enn de kvartalsvise fakturaene i 2019.

Abonnenter som fra tidligere har hatt vannmåler i privat regi har avlest denne til nyttår, og hele årsforbruket for det siste året er blitt fakturert i januar/februar året etter. Dette vil opprettholdes til disse vannmålere er byttet ut.

Vi oppfordrer våre abonnenter om å følge med på vannmåleren og sitt eget forbruk for å være forberedt.

Normalt årsforbruk per person i bolig er 40 – 50 m3.

 

Et regneeksempel følger. Forbruk på 50 m3 med vann i året vil gi følgende kostnader i forbruksgebyr:

Vann: 21,475 kr/m3 * 50 m3 = 1073,75 kr inkl. mva.

Avløp: 34,375 kr/m3 * 50 m3 = 1718,75 kr inkl. mva.

 

Alle priser er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Noresund, 29.juli 2019.