Andre planer vedtatt av kommunestyret

De ulike sektorene i kommunen har flere planer for tiltak og aktivitet på sine områder. Disse planene utarbeides utenom kommuneplanprosessen, når det er behov for dem. Følg linkene til de planene som er vedtatt i kommunestyret under.

Flere av disse planene står på trappene til å bli revidert eller inngå andre planer. For mer info informasjon om dette følg denne linken til kommunens planstrategi 2016-2020. (PDF, 2 MB)

Dersom det er planer som er ute på høring vil disse bli lagt ut på våre hjemmesider. Følg denne linken for mer informasjon om disse planene.

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Leder Samfunn og næringsutvikling
E-post
Mobil 482 20 311