Andre planer vedtatt av kommunestyret

De ulike sektorene i kommunen har flere planer for tiltak og aktivitet på sine områder. Disse planene utarbeides utenom kommuneplanprosessen, når det er behov for dem. Følg linkene til de planene som er vedtatt i kommunestyret under.

Andre vedtatte planer
Tittel Publisert Type
Arbeidsgiverstrategi del C Lønnspolitikk 18.04.2024 - vedtatt 02.05.2024

03.05.2024 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 2024-04-18 Arbeidsgiverstrategi del C Lønnspolitikk.PDF
Demensplan 2023-2027 - oppdatert juli '23 med strategi

02.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Demensplan 2023-2027 - oppdatert juli '23 med strategi.pdf
Temaplan for kommunikasjon 2024 - 2027 vedtatt 02.02.2024

08.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan for kommunikasjon 2024 - 2027.pdf
Arbeidsgiverstrategi del C - Lønnspolitikk vedtatt 08.06.2023

21.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2023-06-08 Arbeidsgiverstrategi del C - Lønnspolitikk.pdf
Arbeidsgiverstrategi del B - HR bestemmelser vedtatt 08.06.2023

21.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2023-06-08 Arbeidsgiverstrategi del B - HR bestemmelser.pdf
Arbeidsgiverstrategi del A - Kledd for framtida vedtatt 08.06.2023

21.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2023-06-08 Arbeidsgiverstrategi del A - Kledd for framtida.pdf
Veteranplan Ringeriksregionen vedtatt 04.05.2023

18.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veteranplan Ringeriksregionen_ endelig versjon.pdf
Strategipan for tilsyn 2023-2026

Strategipan for tilsyn 2023-2026

16.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategipan for tilsyn 2023-2026.pdf
Plan for rus og psykisk helse i Krødsherad kommune, 2022-2028

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for rus og psykisk helse i Krødsherad kommune, 2022-2028, til kommunestyret.pdf
Psykiatriplan Vedtatt 14.12.2006

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Psykiatriplan Vedtatt 14.12.2006.pdf
Strategisk næringsplan Vedtatt 22.11.2007 (1)

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan Vedtatt 22.11.2007 (1).pdf
Plan for forebyggende tiltak for barn og unge Vedtatt 13.12.2007 - rev. 2010

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for forebyggende tiltak for barn og unge Vedtatt 13.12.2007 - rev. 2010.pdf
Energi- og klimaplan - utslippsanalyse

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi- og klimaplan - utslippsanalyse.pdf
Energi- og klimaplan - tiltak

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi- og klimaplan - tiltak.pdf
Energi- og klimaplan - ord og utrykk

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi- og klimaplan - ord og utrykk.pdf
Energi- og klimaplan Vedtatt 25.03.2010

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Energi- og klimaplan Vedtatt 25.03.2010.pdf
Plan for helsestasjon mm. Vedtatt 09.02.2012 (1)

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for helsestasjon mm. Vedtatt 09.02.2012 (1).pdf
Boligsosial handlingsplan Vedtatt 27.08.2015

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Boligsosial handlingsplan Vedtatt 27.08.2015.pdf
Adresseplan Vedtatt 17.12.2015

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Adresseplan Vedtatt 17.12.2015.pdf
Handlingsplan vold i nære relasjoner

13.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan vold i nære relasjoner.pdf

Flere av disse planene står på trappene til å bli revidert eller inngå andre planer. For mer info informasjon om dette følg denne linken til kommunens planstrategi 2016-2020. (PDF, 2 MB)

Dersom det er planer som er ute på høring vil disse bli lagt ut på våre hjemmesider. Følg denne linken for mer informasjon om disse planene.

Kontaktinfo

Hans Ole Wærsted
Virksomhetsleder Plan og forvaltning
E-post
Mobil 48 22 03 11