Kontakt oss

Krødsherad kommune har sentralt postmottak, det vil si at all post stilet til kommunen åpnes av servicetorget på kommunehuset. Derfra distribuseres posten videre gjennom kommunens arkivsystem til rette saksbehandler. 

Er du usikker på hvem i kommunen du skal henvende deg til? Ring servicetorget på tlf: 32 15 00 00, og de vil lede deg til rette vedkommende.

Du kan også sende en e-post til sentralt e-postmottak: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Åpningstider

08:00 - 15:30

Adresse

Krødsherad kommune

Kommunehuset

3536 Noresund