Noresund barnehage

Noresund barnehage er et trygt og spennende sted med stort hjerterom!

Noresund barnehage er en kommunal 3 avdelings barnehage med 54 plasser, fordelt på to avdelinger: Trollungene og Smurfene.

Barnehageåret 2018/2019 utvides barnehagen med påbygg som kan gi inntil 36 nye plasser. Påbygget skal stå ferdig innen 01.11.2019.

Barnehagen ligger sentralt mellom idrettsanlegget og Krøderfjorden, med kort vei til Kommuneadministrasjonen, Noresund skole, Sentrum og Kryllingheimen.

Noresund barnehage

Visjon

" Vennskap, læring, lek og latter, blir til slutt en samling skatter! "

I Noresund barnehage ønsker vi at alle barna skal utvikle et:

Godt selvbilde

God selvstendighet

Gode sosiale egenskaper

Gjennom de erfaringene barna får i møtet med vennskap, læring, lek og

latter, utvikler de en selvoppfatning og en sosial identitet.

Ved dette mener vi at tiden i Noresund barnehage har gitt dem ei samling skatter.

Vi ønsker i samarbeid med foreldrene å legge til rette for en best mulig

utvikling for hvert enkelt barn. (Jfr. Lov om barnehager- §51)

FAU

Rolle:

Navn:

Telefon:

Leder

Marthe Frøhaug

93292597

Nestleder

Lone Marie Moen

40234012

Kasserer

Marthe Frøhaug

93292597

Sekretær

Marthe Frøhaug 93292597

Arrangementskomite

Guro Wenner 40480217

Arrangementskomite

Linnea Thalerud

97612525

Arrangementskomite

Maiken Helene Steen Lund

97196646
Arrangementskomite

Sabina Chovancova

48649289
     
SU

Leder

Marthe Frøhaug

Foreldrerepresentant

Nestleder

Lone Marie Moen

Foreldrerepresentant

 

Lena Holmen

Personalrepresentant

 

Stine Øvregård

Personalrepresentant

 

Line Slevikmoen

Eierrepresentant, politisk valgt

Sekretær

Kari Kjensmo

Styrer

Kontaktinfo

Kari Kjensmo
Styrer Noresund barnehage
E-post
Mobil 454 05 154

Åpningstider

Mandag til fredag
06.45 til 16.45

Adresse

3536 Noresund