Et aktivt og mangfoldig næringsliv

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Krødsherad. Videre er turisme og reiselivsnæring en viktig bærebjelke. Industrien er godt utviklet med flere bedrifter som har lykkes bra både nasjonalt og internasjonalt.

Jord- og skogbruk er tradisjonelt viktige næringer i bygda. Følg linkene under til nærmere omtale av jordbruket og skogbruket i Krødsherad kommune.


Entreprenørånden er stor, og mange har startet opp egen bedrift innen et bredt spekter av bransjer, alt fra ulike håndverksfag til økologisk matproduksjon. 

Dette er et utvalg av næringsaktører som holder til i Krødsherad kommune. Lista er ikke uttømmende og ønsker du å ha din bedrift med i lista, så ta kontakt med Guro Dæhlen i Krødsherad kommune. Følg linkene under til de ulike aktørenes hjemmesider.