Vaksine informasjon høst 2023 (Korona)

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Det er ikke lenger en generell anbefaling til befolkningen om koronatesting.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal gjøres. Rådet om å holde seg hjemme når du blir syk, gjelder uansett om du tester deg og uansett hvilket resultat testen viser. 

Testing for å vurdere behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid)  

Enkelte grupper har høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av SARS-CoV-2. På  Helsedirektoratets nettside kan du lese om hvilke grupper dette er:

Paxlovid kan trolig forebygge utvikling av alvorlig sykdom. Behandlingen bør starte så tidlig som mulig og helst innen 5 dager etter at symptomene starter. Personer som tilhører disse gruppene med høyere risiko og får symptomer på korona, bør derfor ta en selvtest. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Positiv selvtest og vurdering av lege er tilstrekkelig for oppstart av behandling, men diagnosen bør bli bekreftet med PCR-test eller antigen hurtigtest tatt i helsetjenesten. 

For personer med økt risiko for alvorlig sykdom og positiv test, vil legen gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid.   

Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt å ta en ny selvtest etterfølgende dager fram til dag fire. Hvis selvtesten blir positiv, ta kontakt med lege. Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege uavhengig av testresultat.  

Er hentet fra: Om koronatest - FHI

Kontaktinfo

Noresund legekontor
Telefon 32 15 09 00