Utlevering av selvtester

Alle innbyggere som er i grupper med høyere risiko for alvorlig sykdom kan få gratis selvtester.

Selvtester kan hentes på kommunens servicetorg i tidspunktet fra kl.09:00-14:00. Har du behov for å hente selvtester utenom åpningstiden, så ring oss på tlf: 32150000 for å gjøre avtale om henting.