Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonsarbeidet for barn og unge i skolealder, og har som mål å bidra til at barn og unge skal ha en best mulig fysisk og psykisk helse.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsesøster har fast trefftid på skolene:

Krøderen skole, mandager

Noresund skole, fredager

Skolehelsetjenesten tilbyr blant annet:

 

Nyttige nettadresser:

www.ung,no

Alarmtelefonen for barn og unge:  www.116111.no/

www.korspahalsen.no

 www.sexogsamfunn.no

Kontaktinfo

Ellen Østby Fremgaard
Ledende helsesøster
E-post
Mobil 928 77 009