Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonsarbeidet for barn og unge i skolealder, og har som mål å bidra til at barn og unge skal ha en best mulig fysisk og psykisk helse.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Helsesøster har fast trefftid på skolene:

Krøderen skole, mandager

Noresund skole, fredager

Skolehelsetjenesten tilbyr blant annet:

 

Nyttige nettadresser:

www.fhi.no

www.helsenorge.no

www.helsedirektoratet.no

www.foreldrehverdag.no

www.minevaksiner

www.bufdir.no

www.barneombudet.no

Kontaktinfo

Ellen Østby Fremgaard
Ledende helsesøster
E-post
Telefon 928 77 009