Krødsherad skole

Krødsherad skole er en barne- og ungdomsskole samlet for hele bygda. Skolen rommer 1-10.trinn. 

Krødsherad skole ligger i Krødsherad Kommune, med Krøderfjorden som nærmeste nabo. Skolen ligger sentralt plassert i Krøderen sentrum, med gangavstand til Krødsheradhallen, og ski- og friluftsområder. 

Skolen har de senere årene satset på en opprustning av ute arealene, med god tilrettelegging for en aktiv skoledag, som er et av skolens satsingsområder. Vi har bl.a. sykkel/skateboardrampe/pumptrack, basketball- og volleyballbane i ungdomsskolen, samt klatrevegg, husker og lekeapparater i barneskolen. I tillegg har vi idrettsbanen ved Krødsheradhallen, en ballbinge og den nybygde aktivitetsparken Kryllingparken på Krøderen. 

Ved siden av ballbingen er det tilrettelagt for å ha skøytebane vinterstid.

Krødsherad skole

FAU og klassekontakter for skoleåret 2022/2023

FAU representanter og klassekontakter

FAU representanter og klassekontakter
Klassetrinn FAU representanter År Klassekontakter År
1 Kristian Torgersen 2 Adriana Takacova og Mari Johanne Bråten 1
2 Geir Bottolfs og Guro Wenner 1 Marita R. Bråten, Rune Galambos og Hege Helmerstuen 2
3 Berit Nordby og Marthe Hansen 2 Lise Buttingsrud, Anne Aslaksen og Siv - Inger Bjøre Plassen 1
4 Morten Bråten og Geir Haukeland 1 Trude Akselsen, Linn Merethe Solli og Guro Gulsvik 2
5 Marit Christin Skinnes 2 Stian Andre Jokerud, Geir Bottolfs og Geir Haukeland 1
6 Elisabeth Solberg og Ole Kristian Weber 1 Heidi Frydenhaug og Gunn Kristin J Andersen 2
7 Therese Myrhaug og Louise Wigerth 1 Karianne Kleven, Marit Christin Skinnes og Siril Golberg 1
8 Stine Øvregård - Svare / Ole Kristian Karlsen og Marianne Hovden 3 Ingunn Svartås og Tina Petersen 3
9 Åse Marit Hovden og Gunn Beate Plassen 2 Gro Helen Glesne 2
10 Tallev Omtveit og Gunn Pedersen 1 Mette Torgersen og Nina Porsmyr 1

FAU Barnetrinnet

FAU Barnetrinnet
Rolle Navn
Leder Geir Haukeland
Nestleder Therese Myrhaug
Kasserer Ole Kristian Weber og Morten Bråten
Sekretær Berit Nordby
Representant til rusforebyggende utvalg Geir Haukeland
Representant til SU (leder i FAU) Geir Haukeland

FAU Ungdomstrinnet

FAU Ungdomstrinnet
Rolle Navn
Leder Åse Marit Hovden
Nestleder Stine Øvregård Svare
Kasserer Gunn Pedersen
Sekretær Marianne Hovden
Representant til SU (leder i FAU) Åse Marit Hovden

 

SU/Skolemiljøutvalg for skoleåret 2022/2023

 

SMU/Skolemiljøutvalg 2022/2023

SMU/Skolemiljøutvalg 2022/2023
Rolle Navn
Leder Geir Haukeland
Sekretær Lars Erik Raaen
Politisk valgte representanter Hermann J Glienke og Even Skjetne Bøe
Representant fra andre ansatte Anne Dalen og Bjørg Øverby
Representant fra Ped. ansatte Linn T. Eken og Astrid Sorteberg
Representant fra FAU Åse Marit Hovden
Elev representanter Mathea J. Andersen og Karianne Sæterstøen

Kontaktinfo

Krødsherad skole
Kontaktinformasjon til skolen
E-post
Telefon 32 15 06 66
Mobil 45 41 11 13
Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 97 74 09 23
Jorun J Tandberg
Helsesykepleier/familieterapeut
E-post
Mobil 91 51 80 84
Erik Berg Raaen
Helsesykepleier ved Krødsherad skole
E-post
Mobil 48 15 40 81

Adresse

Krøderfjordveien

3535, Krøderen