Krødsherad skole

Krødsherad skole er en barne- og ungdomsskole samlet for hele bygda. Skolen rommer 1-10.trinn. 

Krødsherad skole ligger i Krødsherad Kommune, med Krøderfjorden som nærmeste nabo. Skolen ligger sentralt plassert i Krøderen sentrum, med gangavstand til Krødsheradhallen, og ski- og friluftsområder. 

Skolen har de senere årene satset på en opprustning av ute arealene, med god tilrettelegging for en aktiv skoledag, som er et av skolens satsingsområder. Vi har bl.a. sykkel/skateboardrampe/pumptrack, basketball- og volleyballbane i ungdomsskolen, samt klatrevegg, husker og lekeapparater i barneskolen. I tillegg har vi idrettsbanen ved Krødsheradhallen, en ballbinge og den nybygde aktivitetsparken Kryllingparken på Krøderen. 

Ved siden av ballbingen er det tilrettelagt for å ha skøytebane vinterstid.

Krødsherad skole

FAU og klassekontakter for skoleåret 2023/2024

FAU representanter og klassekontakter

FAU representanter og klassekontakter
Klassetrinn FAU representanter År Klassekontakter År
1 Linn Cathrine Eriksen 2 Mayvelin solheim og Katrine A Bjerregaard 1
2 Janne Maria Eriksen 1 Adriana Takacova Mari Johanne Bråten 2
3 Bjørn Olav Ødegård 2 Gøril Ødegård Tina Paulsen 1
4 Berit Nordby 1 Cecilie Ekeren 2
5 Lars Andreas Homme Morten Bråten 2 Trine Lise Ø Slevigen Karianne Kleven 1
6 Geir Haukeland Vara: Guro Bottolfs 1 Stian Andre Jokerud Geir Bottolfs Geir Haukland 2
7 Sabina Chovancova Vara: Anne Gry Tune Lien 1 Linn Therese Svendsrud Anita Fuhre 1
8 Tanyah Cain Truls Slevigen 3 Ann Cecilie Lehne Camilla Gabrielli Marleen Brouwer 3
9 Stine Øvregård Svare/Ole Kristian Karlsen Inger Marie Aasen Bjerkerud 2 Ingunn Svartås Tina Petersen 2
10 Gunn Beate Plassen Bodil Svartås 1 Gro Helen Glesne 1

FAU Barnetrinnet

FAU Barnetrinnet
Rolle Navn
Leder Geir Bottolfs
Nestleder
Kasserer Morten Bråten
Sekretær Berit Nordby
Representant til SU (leder i FAU) Geir Bottolfs

FAU Ungdomstrinnet

FAU Ungdomstrinnet
Rolle Navn
Leder Tanyah Cain
Nestleder Stine Øvregård Svare
Kasserer
Sekretær Tanyah Cain
Representant til SU (leder i FAU) Tanyah Cain

 

SU/Skolemiljøutvalg for skoleåret 2022/2023

 

SMU/Skolemiljøutvalg 2022/2023

SMU/Skolemiljøutvalg 2022/2023
Rolle Navn
Leder Geir Haukeland
Sekretær Lars Erik Raaen
Politisk valgte representanter Hermann J Glienke og Even Skjetne Bøe
Representant fra andre ansatte Anne Dalen og Bjørg Øverby
Representant fra Ped. ansatte Linn T. Eken og Astrid Sorteberg
Representant fra FAU Åse Marit Hovden
Elev representanter Mathea J. Andersen og Karianne Sæterstøen

Skoleruta 2023/2024

Kontaktinfo

Krødsherad skole
Kontaktinformasjon til skolen
E-post
Telefon 32 15 06 66
Kari Skjenald
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 97 72 15 15
Linda Aaskjær
Rådgiver og Avdelingsleder ungdomsskole
E-post
Mobil 95 16 93 07
Jorun J Tandberg
Helsesykepleier/familieterapeut
E-post
Mobil 91 51 80 84
Erik Berg Raaen
Barnekoordinator/Konstituert helsesykepleier
E-post
Mobil 48 15 40 81

Adresse

Krøderfjordveien

3535, Krøderen