Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til unge mellom 13-23 år. Ta kontakt med helsesøster dersom du har spørsmål, eller trenger noen å snakke med.  Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Følg oss på facebook –Helsestasjon for ungdom Krødsherad

Nyttige nettadresser:

Informasjon og spørretjeneste - For ungdom mellom 13 og 20 år

Alarmtelefonen for barn og unge 

Kors på Halsen - Røde kors

Sex og samfunn

Ung pårørende

Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 92 87 70 09

Adresse

Ringnesveien 10

3536 Noresund