Kontaktinfo

Ellen Østbye Fremgaard
Leder for forebyggende helsearbeid / Ledende helsesykepleier
E-post
Mobil 928 77 009

Åpningstider

Mandag til fredag kl 08:00 - 15:30

Adresse

Ringnesveien 10

3536 Noresund