SFO

Viktig melding

For skoleåret 2023/2024 er SFO på Krøderen. 

Åpningstidene er satt til 6.45- 16.45, men denne tiden kan utvides ved behov.

  • Gratis kjernetid for 1. og 2. klassinger. I skolens uker er dette 8.00 - 15. 00. Alle søker plass størrelse og tidspunkter de har behov for, så reduseres dette etter søknaden er sendt, med tanke på gratis kjernetid.
  • Gratis leksehjelp til 3. og 4. klassinger, 1 time i uka, fordelt på 2 halvtimer etter skoletid mandag og torsdag.
  • Tilbud om gratis heltidsplass til elever fra familier med lav inntekt ved SFO på 1. trinn . Tilskuddet gjelder ikke for elever på 2.–4. trinn, eller andre elever på 1. trinn.
  • Har du allerede SFO plass og ønsker samme plass for neste skoleår, trenger du ikke søke på nytt. Du beholder plassen helt til den sies opp eller til eleven går ut av 4. klasse. Søk endring dersom plassen skal økes eller reduseres.

Søknadsfrist 1. mars.

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. mars, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

Søknadsskjema for ny SFO plass, endring og oppsigelse av plass

Kontaktinfo

Line Nilsen
Leder SFO Krødsherad skole
E-post

SFO: tlf: 93201959

Kari Skjenald
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 97 72 15 15