SFO

Viktig melding

Frist for å søke SFO plass for nytt skoleår er 1.mars. Frist for å søke endring av SFO plass er 15.februar.

 

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

 

04.06.2020: Informasjon om åpningstider i barnehage og SFO frem til sommeren

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krøderen skole
E-post
Mobil 911 62 470
Gerd Oddveig Fossen
Leder SFO Noresund skole
E-post
Mobil 482 66 038