SFO

Viktig melding

Frist for å søke SFO plass for nytt skoleår er 1.mars. Frist for å søke endring av SFO plass er 15.februar.

 

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krøderen skole
E-post
Mobil 911 62 470
Gerd Oddveig Fossen
Leder SFO Noresund skole
E-post
Mobil 482 66 038