SFO

Viktig melding

Frist for å søke SFO plass for nytt skoleår er 1.mars. Frist for å søke endring av SFO plass er 15.februar.

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krøderen skole
E-post
Mobil 911 62 470
Gerd Oddveig Fossen
Leder SFO Noresund skole
E-post
Mobil 482 66 038