SFO

Viktig melding

Frist for å søke/endre SFO plass for nytt skoleår er utsatt til 1.april 2020. 

Endring eller oppsigelse av plass må skje skriftlig og regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsestiden (1 måned) har gått ut.

Ved oppsigelse av plass/deler av plass etter 1. april, må det betales for opprinnelig plass ut skoleåret.

NB!  Endring av plass kan gjøres en gang pr. år.

Du kan bruke e-dialog (sikker elektronisk forsendelse) når du skal sende inn SFO søknad. Logg deg inn i e-dialog tjenesten - klikk her for å logge inn i e-dialog., last opp søknaden og send den elektronisk til oss. 

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krøderen skole
E-post
Mobil 911 62 470
Lars Erik Raaen
Rektor Krødsherad skole
E-post
Mobil 977 40 923