Nasjonale tiltak i trinn 3 og oversikt over retningslinjer for kommunale lokaler og virksomheter

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Her finner du regler og anbefalinger for gjenåpningens trinn 3.

For Krødsherad kommunes egne lokaler og virksomheter gjelder følgende:

Samfunnshus  

 • Samfunnshuset på Noresund holdes stengt for utleie grunnet vaksinasjon.
 • Samfunnshuset på Krøderen åpnes for følgende utleievirksomhet f.o.m tirsdag 22. juni:

Svømmehall

 • Svømmehallen holdes sommerstengt.
 • Mer info kommer.

Ungdomsklubben

 • Ungdomsklubben holdes sommerstengt fram til skolestart.
 • Mer info kommer.

Kulturskole

 • Kulturskolen holdes sommerstengt fram til skolestart.
 • Mer info kommer.

Bibliotek

Korøvelser

 • Åpner for alle.

Bygdekino

 • Bygdekinoen holdes sommerstengt fram til 26. august.
 • Mer info kommer.

Kryllingheimen

Kommunehuset

Døra til kommunehuset er åpen fra 9 – 14

 • Besøksregistrering
 • Generelle smitteverntiltak opprettholdes (avstand og håndsprit)

Møter skal i hovedsak gjennomføres digitalt.

Fysiske møter med saksbehandlere skal være avtalt på forhånd.

Alle henvendelser til saksbehandlere gjøres på telefon eller epost. E-postadresse til kommunen er: post@krodsherad.kommune.no.

En oversikt over våre ansatte finner du her.