Risikovurdering, sjekkliste og plan for gjennomføring av arrangementer

Nasjonale myndigheter åpnet fra i går, fra torsdag 27.mai, for videre lettelser av smitteverntiltak, men overlater samtidig til lokale myndigheter å sikre nødvendige lokale tiltak ut fra lokalt smittetrykk.

Vi ønsker derfor å minne om at for alle arrangementer i kommunen, må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet.

På Regjeringens hjemmesider kan du lese mer om arrangementer og private sammenkomster:

 

Under finner du skjema for vurdering av risiko, samt en sjekkliste for smittevern:

 

Plan for gjennomføring av arrangementet, samt utfylt risikovurdering og sjekkliste, sendes til kommunens postmottak: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no

FHI`s generelle råd for arrangementer finner du her:

 

Covid-19-forskriften finner du her:

 

Mer informasjon om Regjeringens Plan for gradvis gjenåpning finner du her: