Besøksrutiner ved Kryllingheimen gjeldende fra 22.02.2021

Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men covid-19 vil ikke forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir full beskyttelse.

Alle ansatte og beboere vil ikke være vaksinert, så det er viktig å holde god avstand til andre beboere og ansatte når du kommer på besøk.

Og det vil være forskjellige regler for besøk for de beboerne som er vaksinert, og de som ikke er vaksinert.

Har besøkende vært i byer/steder med mye smitte bør besøket utsettes.

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Besøk må avtales i forkant. Og døren til Kryllingheimen vil fortsatt være låst slik at vi kan ta imot alle besøkende og informere om gjeldende rutiner og smittevernråd.
 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal ikke komme på besøk.
 • Institusjonen skal holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

 

Under besøk i sykehjemmet

 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med 4 uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Andre besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Besøk kan skje på rommet, men hvis det er flere enn to besøkende må besøket foregå på aktivitetsrommet eller i ledig spisesal. Det kan ikke være flere enn 4 besøkende samtidig.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra besøksrommet.
 • Det er ingen begrensninger i hvor lenge beboerne kan ha besøk.
 • Besøkende til vaksinerte beboere trenger ikke benytte munnbind.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.
 • Vi ber de besøkende ta kontakt så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i underetasjen, ved omsorg +