Informasjonsvideo fra lege og kommuneoverlege om koronasmitte og smitteforebygging

Klikk for stort bilde Informasjonsvideo fra kommunelegen og flere om koronasmitte og smitteforbygging. Vi oppfordrer ALLE til å se denne videoen.
 

Anette Westrum (32) startet 1. mars som digitaliseringssjef i Midt-Buskerud. Hun er utdannet innen jus og ledelse. Hun har arbeidserfaring blant annet fra Kongsberg kommune som teamleder for eiendomsskattekontoret og forvaltning av kommunale avgifter, samt fungerende seksjonsleder for kart og geodata.

Westrum vil blant annet ha ansvaret for følgende oppgaver:

  • Gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter
  • Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  • Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak
  • Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter
  • Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv

Westrum er ansatt i et 2-årig prosjekt. Hun har arbeidssted i Sigdal kommune, men vil også være tilstede i Krødsherad og Modum kommuner.

Som del av prosjektet «Inkluderende læringsmiljø»  har begge skolene denne uka  hatt besøk av  skolevurderere fra utdanningsdirektoratet. Skolevurdererne har gjennomført samtaler med elever, foreldre, lærere og ledelse, samt observasjon på skolene. Skolevurdererne er blitt godt mottatt og rapporter  fra arbeidet konkluderer med at det er mye godt arbeid som gjøres i skolene våre. Et flott utgangspunkt for videre arbeid i prosjektet!

Sakspapirer og møtedokumenter til møte i formannskapet den 15.03.2018 er nå publisert. Her finner du møtedokumentene

Skattesedlene for 2018 er nå klare for utsending og skattelistene legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicetorget på kommunehuset fra 1.mars 2018.

Klagefrist er 12.april 2018.

Her finner du skattelistene og informasjon om eiendomsskatt.

I forbindelse med Kommunedelplan Norefjell 2019-2035, inviterer vi til åpent møte på kommunehuset på Noresund torsdag 8. mars kl 18.00-21.00. 

Temaene vi skal diskutere denne kvelden er;

- hvordan skal byggegrensen mot fjellet defineres og hvor skal den gå?
- avsetning av areal til grønt- og friluftsområder
- grøntkorridorer langs stier og løyper, vassdrag ol
- Hvor mange områdesenter turistanlegg skal vi planlegge og hvor skal de ligge?
- framtidig parkering for dagsturister
- Hvilken fordeling bør vi ha på type enheter, kalde/varme senger, utleie/salg, for å sikre framtidig vekst og verdiskaping?

Påmelding til Ellen Anne på mail ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no, telefon 48 95 94 87 eller på FB-gruppen https://www.facebook.com/events/206350903280404/

Vi håper du kommer og bidrar med dine synspunkt i forhold til disse temaene!

Frist for å søke barnehageplass og SFO til hovedopptaket er 1.mars. Frist for å søke endring av barnehageplass og SFO er 15.februar.

Her finner du søknadsskjema

Krødsherad kommune hadde høsten 2017 høring av veinavn (runde 1). I etterkant av dette er det kommet til noen flere nye forslag. Disse forslagene til veinavn runde 2 legges herved ut på høring.

Her finner du høringsdokumentene

Lag og foreninger kan søke Krødsherad kommune om kulturmidler.

Søknadsfristen for å søke er 07.04.2018.

Finn retningslinjer og søknadsskjema her

Det er, på grunn av mye snø og vanskelige levekår for viltet, innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Krødsherad. Dette innebærer at alle hunder, til en hver tid, skal holdes i bånd eller forsvarlig innesperret. Følg denne linken for mer info.

Hva ønsker du skal skje videre i bygda vår, og hva tenker du kan være gode arrangementer og møteplasser for ungdom?

I november ga mange innspill til hva de ønsker for ungdom i Krødsherad. Nå vil vi inviterer deg til et drodlemøte onsdag 14. februar kl. 18.00, sammen med andre ungdommer på kommunehuset i Sigdal for å drodle videre på arrangementer og møteplasser vi kan samarbeide om.

Vi serverer pizza og brus, og møtet varer til ca. 21.00.

Det settes opp buss fra Krødsherad kommunehus kl. 17.30 med retur etter møte.

Håper du kan komme!!

Meld deg på til:

Hilde Teksle Gundersen på  Mob:97533064eller på melding på FB. (Sigdal)

Kari Anita Brendskag på Mobil:  91176850 (Krødsherad)