Krøderen barnehage

Barnehagen er en kommunal 4- avdelings barnehage med 60 barn fra høsten 2016.
Barnehagen ble ferdigstilt august 2013.
Logoen til Krøderen barnehage skal være vårt kjennemerke. Klikk for stort bildeDen består av fire sirkler farget med avdelingenes farger; oransje, grønn, gul og blå. Den oransje sirkelen står for barns leik. Leiken skal ha en fremtredende plass i barns liv og den skal være en naturlig del av deres hverdag her. Den grønne sirkelen står for det enkle friluftsliv. Den gule og blå sirkelen står for uteaktiviteter på henholdsvis sommer og vinter.

Slagordet vårt er «Den beste starten». Vi skal hele tiden jobbe for at barna skal få den beste starten her i Krøderen barnehage.

Krøderen barnehage

Verdiene til barnehagen

 

G  -   gledeKlikk for stort bilde

 

Æ -   ærlighet

 

R  -   raushet

 

R  -   respekt

 

T  -   trygghet

 

Generelle opplysninger

Ta med matpakke som holder til frokost. Vi spiser frokost mellom kl. 06.45 og 08.30.
Kommer man etter kl 08.30 må man ha spist frokost hjemme.
Til lunsj får barna mat og drikke i barnehagen. Ca. kl.14.30 serveres påsmurt mat og frukt.

Kostnaden legges til foreldrebetalingen for barnehageplass hver måned.

5 dager pr uke: 2730,- i oppholdskostnader + 265,- i matpenger.

4 dager pr uke: 2290,- i oppholdskostnader + 215,- i matpenger.

3 dager pr uke: 1825,- i oppholdskostnader + 165,- i matpenger.

 • Barna må ha innesko stående i barnehagen, helst sandaler da tøfler blir veldig varmt. Det må ligge minimum ett sett skiftetøy tilpasset årstiden i barnas garderobehylle. Vår, sommer og høst bør gummistøvler og regnklær til enhver tid være barnehagen. Evt andre ting barnet forbinder med noe trygt, f.eks en bamse eller en smokk.
 • Gi beskjed hvis det er noe barnet reagerer på eller er redd for.
 • Kommer ikke barnet en dag, gi beskjed til oss så tidlig som mulig, seinest kl 09.00 samme dag.
  Dette gir personalet god oversikt, kanskje kan andre barn ha ønske om ekstradag.
  Det er også mulig vi kan unnlate vikar innleie ved personalets fravær.
  Det er svært viktig i tider med stram økonomi.
  For kjøp av enkeltdager koster det 340,- + 15,- i kostpenger.
 • NB! NAVNING ER VIKTIG! Barnehagen er behjelpelig med å skaffe gode navnelapper som er enkle å bruke.

 

BRINGING/ HENTING:

Når barnet kommer/ går, ta kontakt med personalet på barnets avdeling.
Noe skal kanskje fortelles eller en beskjed skal gis.
Skal andre enn foresatte bringe/ hente, orienter barna og si ifra til oss.
Husk at porten til barnehagen alltid skal være lukket i barnehagens åpningstid.

SYKDOM:

 • Vurder allmenntilstanden- barnet må være friskt nok til å være ute og følge avdelingens gjøremål.
 • Følg retningslinjene i sykdomsskriv gitt av tidligere kommuneoverlege Gunnar Hjort.
 • Hvis barnet blir sykt i barnehagen, må vi vite hvor vi får tak i foresatte evt andre kontaktpersoner. Legg igjen aktuelle telefonnummer i barnehagen.
 • Hold et øye med hodelus. Det dukker opp i blant, og vi må hjelpe hverandre. Meld fra til helsesøster og barnehage.
 • Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret!

 

INFORMASJON:

 • Oppslagstavler/ info skjerm på hver avdeling med viktig og aktuell informasjon.
 • Alle barnehager følger LOV OM BARNEHAGER og RAMMEPLAN.
 • Årsplan utarbeides en gang per år.
 • Månedsplan leveres ut hver måned. Følg med på din avdelings gjøremål.
 • Foreldremøter avholdes en til to ganger per år. Foreldrekonferanser ang det enkelte barn avholdes to ganger per år, oftere ved behov.
 • Har du noe å tilføre- en ide- er uenig i noe- eller lurer på noe, gi oss beskjed.

 

NB!     All informasjon fra barnehagen sendes på mail. Fint om dere sender en mail til

Styrer: ingunn.svartaas@krodsherad.kommune.no

og deres pedagogisk leder.

På denne måten er vi helt sikre på å motta riktig e- post adresse.

 

TA KONTAKT ELLER BE OM EN SAMTALE. Ikke vær redd for å spørre. Vi vil alle det beste for ditt barn!

Kontakt avdelingene

 

Blå: 46637232 Send epost
Gul: 45410814 Send epost
Grønn: 92600281 Send epost
Oransje: 45410179 Send epost
SU

Et samarbeidsorgan som skal sikre samarbeid med barnas hjem.
SU skal være rådgivende, kontaktskapende og et samordnede organ.

Gøril Ødegård Kommunens eierrepr.  
Karianne Kleven Foreldrerepresentant Oransje
Ann Cecilie Lehne Foreldrerepresentant Grønn
Synne Jørstad Foreldrerepresentant Gul
Marit Christin Skinnes Foreldrerepresentant Blå
Maryanne Blakkisrud Personalrepresentant Oransje/ Grønn
Anne- Lise ødegård Vara  
Fredrik Hovde Marberg Personalrepresentant Gul/ Blå
Siv Solheim Vara  
Ingunn Svartås Styrer og sekretær  

 

Tur- og festkomiteen

Et arbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem.
Arrangerer sosiale arrangement som f. eks.
velkomstvaffel, juletrefest, ski-/ akedag, sommeravslutning med mer.

Medlemmer:
Trude Akselsen
Rune Galambos
Stian Jokerud
Thomas Jokerud
Anders Bjerregaard

 

Kontaktinfo

Ingunn Svartås
Styrer Krøderen barnehage
E-post
Mobil 454 10 855

Åpningstider

Mandag til fredag
06.45 til 16.45

Adresse

Postboks 54
3535 Krøderen