Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet nøktern bolig og beholde den.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte barnefamilier, husstander med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Søker må ha høy nok inntekt til å kunne betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter til livsopphold.

Krødsherad kommune innvilger startlån primært til toppfinansiering ved kjøp av bolig. Grunnfinansiering må skaffes i bank. Se forøvrig Retningslinjer for startlån i Krødsherad kommune.

Når kommunen har mottatt alle opplysningene som trengs, lages saksframstilling som fremmes for formannskapet som vedtaksmyndighet.

 

Søknadsskjema

Det kan søkes med elektronisk ID eller på søknadsskjema på papir.

 

 

Retningslinjer for startlån i Krødsherad kommune (PDF, 134 kB)

 

 

 

Les mer om startlån her : husbanken.no