Skatteoppkrever

Krødsherad kommune leier for tiden skatteoppkrevertjeneste fra Skatteoppkreveren i Eiker. Skatteoppkreverkontoret i krødsherad er betjent annenhver tirsdag (oddetallsuker). Henvendelser kan rettes til Skatteoppkreveren i Eiker.

Her finner du mer informasjon om skatteoppkreveren i Eiker

Fra 1. november 2020 går skatteoppkreverfunksjonen fra å være kommunal til å bli statlig. 

Henvendelser etter denne dato gjøres til Skatteetaten – skatteetaten.no

Les mer om endring av kontonummer på skatteetaten.no.

I forbindelse med ny skattemelding og løpende skatteoppgjør vil de fleste fra i år kunne endre kontonummer frem til skattemeldingen er levert. Dette vil det komme oppdatert informasjon om på skatteetaten.no.

Kontaktinfo

Skatteoppkreveren i Eiker
E-post
Telefon 32 25 10 00