Handlingsplan for næringsutvikling i Krødsherad kommune

Formannskapet i Krødsherad kommune vedtok den 8. juni 2023 å aktivt konsultere ulike aktører i kommunens næringsliv, i arbeidet med å videreutvikle kommunens handlingsplan for næringsutvikling.

Planen er utarbeidet med mål om å styrke næringslivet i kommunen og skape en bærekraftig og mangfoldig økonomi for både nåværende og fremtidige generasjoner. Ved å fokusere på næringsutvikling og samarbeid mellom kommunen og næringslivet, er det kommunens ønske at Krødsherad kan fortsette å vokse og blomstre. Planen inneholder forslag til en rekke tiltak og strategier som vi mener vil bidra til å oppnå dette målet.

Den gamle mester og påskrift: Handlingsplan næringspolitisk strategi - Klikk for stort bilde

Handlingsplanen

Planen skal fungere som en veiviser for alle som er involvert i å utvikle verdiskapende næringsliv i Krødsherad kommune. Krødsherad kommune er en flott vertskapskommune som tilbyr en unik kombinasjon av natur, kultur og næringsliv. Kommunen har et rikt og variert landskap av fjell, skoger, innsjøer og elver, som gir et utmerket grunnlag for en rekke ulike næringsaktiviteter. Krødsherad har også et rikt kulturliv med mange spennende tilbud, som tiltrekker seg besøkende fra hele landet og store deler av Europa.

«For at denne planen skal ha ønsket effekt, trenger vi din hjelp!»

Handlingsplanen som idag ble vedtatt, er en direkte oppfølging av den regionale strategien «Framover Sammen», som ble vedtatt i kommunestyret juni 2022. Planen vil være et styringsverktøy for både administrasjonen og politikere.

«Ved å tenke og handle langsiktig, skal kommunen skape vi forutsigbarhet for næringslivet.»

I prosess for samspill med næringslivet og andre interessenter, vil kommunen bruke aktiv konsultasjon. Dette er en prosess der ulike interessenter blir konsultert eller rådspurt for å få deres synspunkter og bidrag til planen. Konsultasjon av interessenter bidrar til å sikre at planen tar hensyn til ulike perspektiver, fremmer samarbeid og involverer berørte parter i beslutningsprosessen.

Dokumenter

Handlingsplanen og strategien finner du under. Videre oversendes den til næringslivet og ulike interesseorganisasjoner for tilbakemelding.

Den lokale handlingsplanen bygger på den regionale strategien, og kommuneplanens samfunnsdel

Handlingsplan for næringsutvikling
Tittel Publisert Type
Krødsherad kommune sin lokale handlingsplan for 2023 - 2027

13.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan Næringspolitisk strategi datert 08.04.2023.pdf
Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen - Framover sammen

13.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framover sammen - Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen.pdf

 

Din medvirkning

En kommune er «bare» en tilrettelegger for næringsutvikling og vekst. Skal vi faktisk lykkes med vekst og utvikling, så er vi avhengig av at dette er noe vi gjør sammen. Krødsherad kommune inviterer derfor til aktiv medvirkning i arbeidet med denne handlingsplanen. Over sommeren skal planen vedtas politisk. Da vil den danne grunnlaget for kommunens prioriteringer i budsjett- og økonomiplan arbeidet.

Kommunen vil invitere næringslivet til en felles møteplass, samt oversende planen sammen med et tilbakemeldingsskjema til ulike virksomheter og interessegrupper.

Artikkelliste