Forprosjekt renseløsning Noresund

I 2015 ble det fattet vedtak, kommunestyrevedtak 87/15, om at man skal utrede konvensjonelt renseanlegg på eksiterende tomt i Noresund og på ny alternativ tomt mellom Braket og Bjøre. Det er også besluttet å vurdere tilstand og behov for oppgradering av Krøderen renseanlegg. Forprosjekt til ny renseløsning Noresund ble startet våren 2016. På denne siden vil det fremover legges ut aktuell informasjon om prosjektet.

 

Forprosjektrapport og vedlegg til rapporten.