Driftsmeldinger

Her kommer det driftsmeldinger som gjelder for vann og avløp.

05.04.2022 - Inspeksjon av avløpsrør

Denne sommeren skal kommunen inspisere bygdas avløpsrør. Det er beregnet oppstart av arbeidet siste uka i mai (trolig uke 21) på Sunnvollhovet på Krøderen. 

Det er selskapet Norva24 som skal utføre jobben, og de skal operere i kommunale kummer, men de må nok også bevege seg inne på privat grunn, alt ettersom hvor ledninger er plassert.

Det vil kunne høres at avløpsrørene spyles før de kamerakjøres, noe som er normalt, det er derfor ingen grunn til å uroe seg om du skulle høre unormale lyder i røra dine.

15.06.2019 - Opphevelse av kokevarsel

De nye vannprøvene fra Noresund og Norefjell påviser ingen bakterier. Kokepåbudet er derfor opphevet.

15.06.2019

14.06.2019 - Kokevarsel til abonnenter i Noresund-området og på Norefjell

Etter en ordinær runde med vannprøver i Noresund denne uken, er det avdekket avvik på drikkevannskvaliteten. I den forbindelse innfører kommunen kokevarsel for abonnenter tilknyttet Noresund vannverk, med forsyningsområde nord for Gren og Bjøreelva, inkludert Norefjell. Kommunen vil samtidig presisere at vannprøvene tatt på Krøderen vannverk ikke viser noen avvik.

Det er påvist den minste målbare mengde E-coli bakterier. Normal prosedyre ved slike funn er å iverksette oppfølgingsprøve, overvåke nettet, starte kloring og iverksette kokevarsel. Dette er gjort. På tross av den svært lave mengden bakterier tar kommunen likevel funnet på alvor, og velger å varsle befolkningen etter føre var prinsippet.

Nye prøver er tatt og sendes til laboratorium for analyse i dag fredag 14.juni. Svar på disse er ventet i løpet av helgen. Nytt varsel til abonnenter vil komme fra kommunen så snart prøveresultatene foreligger.

For mer informasjon om hva man bør gjøre ved kokevarsel, se Folkehelseinstituttet sine nettsider.

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Kontaktinfo

Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00
Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 95 16 16 82

Åpningstider