Retningslinjer for gjerdehold

Retningslinjer for gjerdehold i Krødsherad kommune ble vedtatt av kommunestyret 10. desember 2020

Det er nå åpna opp for å søke om å gjerde inn et mindre areal av hyttetomta. Det er viktig at gjerdene sikrer god dyrevelferd. Retningslinjene finner du under.