Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen. Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Teknologi som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. Det å ta i bruk velferdsteknologi kan være en måte å møte fremtidens utfordringer på, men det er ikke noe svar i seg selv.

Hvem kan jeg henvende meg til?

Velferdsteknologi kan både kjøpes selv eller fås gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Enkelte velferdsteknologiske løsninger kan også fås gjennom ulike tjenester fra kommunen, både betalte og ikke-betalte.

Ta kontakt med kommunens saksbehandler, Kari Moen, eller kommunal ergoterapeut, Martine Eriksen, for mer informasjon. De kan blant annet foreta hjemmebesøk for å vurdere behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger og kan være behjelpelig med hvordan disse kan anskaffes.

Eksempler på velferdsteknologi

  • Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser).
  • Digitalt tilsyn (RoomMate). Foreløpig kun på Kryllingheimen.
  • Digitale trygghetsalarmer. Les om trygghetsalarmer på kommunens nettside
  • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem.
  • Lokaliseringsteknologi (GPS). Det jobbes med å få på plass dette. Mer info kommer.
  • Komfyrvakt. Gjennom hjelpemiddelsentralen, kontakt ergoterapeut.

Kontaktinfo

Martine Eriksen
Ergoterapeut
Mobil 91 24 10 88